ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Spolek přátel školy

Základní údaje:

Předsedkyně spolku: Mgr. Petra Romanská, 552 306 894 (zaměstnání)

Účetní spolku: Bc. Eva Bílá

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2000586039/2010

IČO: 02483963

Linka k dokumentům ke stažení (stanovy, zápisy ze schůzí...).

Email: spolekzsjesenicka (@) seznam.cz

Členové výboru: Mgr. P. Romanská (předsedkyně), T. Vaculíková, M. Šianský 

Členové kontrol. komise: D. Volčíková (předsedkyně), Mgr. I. Valtová, Mgr. P. Daňková

 

  První skotské hry na naší škole

Ve středu 3. června odpoledne byly slavnostně zahájeny První skotské hry na naší škole - The 1st Scottish Highland Games. Po slavnostním nástupu účastníků za doprovodu skotské písně hrané na dudy pronesl slavnostní zahajovací formuli prezident her - skotský jazykový asistent Iain Paul Hagan. Komentátorem her byl ustanoven pan M. Karásek, rozhodčími byli paní L. Vinohradníková, pánové J. Šimůnek, D. Pavelka, M. Šimůnek a P. Pytela. Po slibu závodníků a rozhodčích se rozpoutaly boje o nejlepší běžce, závodníci skákali do dálky, vrhali koulí, házeli kládou na cíl a v závěru se družstva utkala v přetahované. Zvítězilo družstvo VIII. A za 8. ročník a žáci družstva IX. D za 9. ročník. Obě družstva získala pohár a vítězové jednotlivých disciplín zlaté medaile. Boje byly urputné, obecenstvo hlasitě povzbuzovalo své favority. Počasí bylo ukázkové a nálada výborná. Doufáme, že druhý ročník se příští rok vydaří minimálně stejně krásně, ne-li ještě lépe.

Po kliknutí na odkaz se můžete podívat, jak celé klání zaznamenala televize Polar. Skotské hry na ZŠ Bruntál, Jesenická 10 - Internetová televize MSK

A takhle jsme viděli naše učitele a žáky my.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  10. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pečeme pro Zahradní slavnost - prosba o pomoc

Milí rodiče a přátelé naší školy,

dne 11. června se v areálu školy (hřiště a atrium) opět uskuteční ZAHRADNÍ SLAVNOST. Chtěli bychom vás vyzvat a požádat, zda byste opět upekli a posléze donesli nebo poslali do školy nějaké vaše osvědčené laskominy, které budeme prodávat za symbolickou cenu. Díky vaší ochotě jsme utržili na loňské slavnosti a vánočním jarmarku kolem šesti tisíc korun, které byly použity ve prospěch našich žáků.

Pokud se do pečení pustíte, hotové dobroty (nejlépe v papírové krabici) zaneste prosím 10. 6. nebo 11. 6. na první stupeň, třetí podlaží, do třídy II. C. – Petře Romanské. 

Děkujeme vám. Výbor Spolku přátel školy

Napsala: Mgr. Petra Romanská  27. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Spolek - pozvánka na Zahradní slavnost 11. 6. 2015

  20. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Příspěvek žákům na vstupné - návštěva divadelního představení v angličtině

Vážení rodiče a přátelé školy,

žáci 3. - 9. ročníku navštívili ve středu 18. 3. 2015 unikátní divadelní představení v anglickém jazyce a ohlasy žáků i učitelů na toto představení byly velmi pozitivní. Náš spolek přispěl každému žákovi, jehož rodiče zaplatili příspěvek spolku, 30,-- Kč ze vstupného. O dalších příspěvcích, které spolek poskytl žákům na školní a mimoškolní činnost, budou rodiče informováni na třídních schůzkách.

  25. 03. 2015
 Kategorie: Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Topíte se v hračkách?

Vážení rodiče a přátelé školy,

máme k Vám prosbu. Pokud byste v rámci povánočního a předvelikonočního úklidu pokojíčků Vašich ratolestí nalezli něco, co by mohlo potěšit děti v naší autistické třídě a co již Vaše děti nebudou postrádat, neváhejte a přineste tyto hračky, knížky nebo stavebnice do I. D třídy vedle školní jídelny kdykoliv mezi 8. a 14. hodinou. Pomůžete tím postiženým dětem v jejich dalším rozvoji a přispějete k rozšíření aktivit při výuce v autistické třídě.

Budeme Vám velmi vděčni a děkujeme i za naše žáky. 

Napsala: Mgr. Stanislava Zmeškalová  12. 03. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoční jarmark na jedničce

Příjemná vánoční atmosféra, úsměvy na rtech žáků, rodičů, učitelů a dalších zaměstnanců, krásné výrobky žáků, tvořivé dílny, společné zpívání koled, vůně vánočního cukroví, stromečku a teplého punče… Těmito slovy by se dal vystihnout letošní VÁNOČNÍ JARMARK  na Jedničce, který se uskutečnil dne 16. 12. 2014.

Děkujeme všem, co jste na Jedničku v tomto adventním čase zavítali a podpořili tak své ratolesti, kamarády, spolužáky, nás – pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.  Doufáme, že jste si úterní odpoledne užili stejně příjemně jako my, rádi jsme vás opět viděli, povykládali si s vámi, společně se zasmáli.

Výtěžek z jarmarku činí 7300,- Kč. Tato částka bude použita pro naše žáky na další akce pořádané školou a Spolkem.

Kalendářním rokem 2014  se rozloučíme slovy a přáním z vánočního jarmarku:

„Do nového roku 2015 Vám přejeme hodně ZDRAVÍ, protože to je nejdůležitější, hodně ŠTĚSTÍ, protože s ním je život jednodušší, PENĚZ, protože těch není nikdy dost a hlavně hodně ÚSMĚVŮ, protože úsměv je známkou spokojenosti.“

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Zaměstnanci školy a Spolek přátel ZŠ Bruntál, Jesenická 10  21. 12. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Cukroví na vánoční jarmark

Vážení přátelé,

v úterý 16. 12. 2014 se bude konat v jídelně školy již tradiční vánoční jarmark.

Spolek přátel školy se stal spoluorganizátorem této předvánoční akce.

Stejně jako v případě zahradní slavnosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Chceme zopakovat prodej pečených výrobků za symbolickou cenu. Tentokrát se bude jednat o drobné vánoční cukroví. Cukroví můžete nosit Vy nebo děti do 15. 12. 2014 p. Petře Romanské do třídy II. C (první stupeň, třetí podlaží, učebna číslo 43).

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  25. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Spolkem podporované školní a mimoškolní aktivity žáků

Ve školním roce 2014/2015 byla dne 16. 10. 2014 vedením Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická 10 schválena podpora následujících aktivit:

 • školní kolo recitační soutěže
 • řečnická soutěž Mladý Demosthenes
 • pěvecké soutěže (Vánoční rolnička, Májová notička, Bruntálský skřivánek...)
 • částečná úhrada dopravy na celostátní přehlídku sborů v Moravské Třebové
 • soutěže Mladých hlídek zdravotníků
 • školní kolo soutěže v ruském jazyce
 • činnosti pořádané školní družinou (Drakiáda, soutěž ve zpěvu, jízda zručnosti, sportovní olympiády, rej čarodějnic...)

Momentálně je na účtu Spolku finanční částka, která umožňuje podporu dalších akcí a projektů. Obracíme se na pedagogy a vedoucí kroužků, aby nám co nejdříve dodali další žádosti.

Napsala: Mgr. Petra Romanská  04. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Spolkové povídání

Dne 24. 10. 2014 proběhlo v odpoledních hodinách ve sborovně školy společné spolkové povídání členů výboru Spolku s pedagogy školy. Cílem bylo vzájemné vysvětlení, objasnění a nastínění další spolupráce mezi rodiči a školou, mezi členy Spolku a pedagogy. Paní Brázdilová nastínila plán činnosti Spolku v tomto školním roce, paní Bílá vysvětlila některé problémy, které se týkají účetnictví a finanční podpory školních aktivit. V další části se rozproudila živá diskuse. Společně jsme se domluvili na nejbližší společné akci - tou bude tradiční vánoční jarmark.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  04. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Činnost Spolku přátel školy ve školním roce 2014/2015

Na konci srpna zahájil Spolek svou činnost v novém školním roce 2014/2015. Jedním z nejdůležitějších úkolů je podpora kulturních, sportovních a jiných aktivit, které pořádá škola pro své žáky. Jedná se jak o podporu finanční, tak pomoc při vlastní realizaci aktivit. O jaké akce se konkrétně jedná? Recitační soutěž, řečnická soutěž, pěvecké soutěže, školní kola olympiád, soutěže pořádané školní družinou, pěvecké soutěže, sportovní soutěže. V měsíci prosinci se budeme spolupodílet na organizaci již tradičního vánočního jarmarku, ve druhém pololetí chceme svou pozornost zaměřit na zahradní slavnost. Jelikož škola pořádá pro žáky velké množství aktivit, nechceme jejich počet příliš rozšiřovat, ale spíše pomáhat při jejich organizaci a realizaci.

Tato spolupráce by nebyla možná bez dostatečně velké členské základny, kterou v současnosti tvoří přibližně 350 členů. Doufáme, že toto číslo není konečné a počet členů ještě poroste.

Napsala: Mgr. Petra Romanská  02. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR