ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

O třídě I. D

Málo se ví, že na naší škole je i speciální třída. Speciální je proto, že v ní vzděláváme děti s poruchou autistického spektra, Downovým syndromem a jinými poruchami. Děti, které kvůli svým specifickým problémům a potřebám nemohou být v běžné třídě.

Za dvanáct let jsme měli to štěstí, že jsme zlepšili životy osmi dětí a tak pomohli nejen jim, ale i lidem kolem nich. Ne u všech jsou výsledky viditelné, někdy se dostáváme k cíli krůček po krůčku, či spíše milimetr po milimetru, podle stupně postižení. Běžné úkony, které se zpravidla nemusí dlouze vysvětlovat, mohou být pro některé z našich dětí téměř nezvládnutelné. Například zasunutí jezdce zipu při zapínání bundy může trvat i několik minut, vybudování základních návyků - návštěva záchodu a následné umytí rukou - může zabrat i léta. O to více pak každý úspěch, byť titěrný, potěší.

 

  Íííííháááá - výlet za koníčky

Díky podpoře Města Bruntál jsme v rámci projektu „Autisté vnímají, autisté poznávají“ vyrazili tentokrát na výlet za koníčky do Rudné pod Pradědem.

Na dvoře jezdeckého klubu Amír nás přivítalo malé koťátko, které nás provázelo celý den a dělalo nám překladatele do koníčkovské řeči. Seznámilo nás s Laskonkou - bílou kobylkou, s paní Naďou - její kámoškou, a s dalšími obyvateli zdejších stájí. Mohli jsme si koťátko i koníčky hladit (paní Naďu ne) a se všemi jsme se skamarádili.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  05. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pokrok dorazil i k nám

Není to samo sebou mít moderní techniku i ve třídě pro děti s handicapem. Často se v zařízeních, kde se nevzdělává jako v obyčejné třídě, nedostává finančních prostředků na rozvoj, nám se ale podařilo zajistit několik penízků z Rozvojového programu MŠMT  - „Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“, a tak jsme mohli hned po prázdninách našim žáčkům otevřít dveře zbrusu nové místnosti s projektorem.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Ing. A. Kodeda, Mgr. S. Zmeškalová  09. 09. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přišly k nám berušky

Je fajn mít kamarády a moci se navštívit. To jo. Za námi dnes přišly děti z DDC Berušky a chvíli u nás pobyly. Byla u nás opět Pohádková babička, a tak jsme se o ni podělili. Asi si od nás Berušky odnesly kousek její pohádky o Africe, protože byla tak krásná, že nám všem zaplnila hlavičky a srdíčka. Všichni jsme se snažili babičce pomáhat nalézt na poušti vodu pro zvířátka, a to se ví, čím více nás bylo, tím lépe nám to šlo. Dupali jsme se slonem a klapali s čápem, hlavy jsme měli s žirafou až v oblacích, abychom nalezli vodu. Už teď se zase těšíme, až nás Berušky opět navštíví, protože nám s nimi bylo fajn a všechno nám šlo pěkně od kopýtek. Tedy od ručiček.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  11. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stále je co oslavovat, a proto tak s radostí činíme

Díky podpoře Města Bruntál jsme v rámci projektu "Autisté vnímají, autisté poznávají" mohli vzít naše žáčky ze speciální třídy na parádní dobrodružnou výpravu mezi africké lvy, tygry a žirafy a oslavit tak Mezinárodní den dětí.

Po strastiplné a daleké cestě jsme dosáhli cíle v samém srdci černého kontinentu, který se jmenuje Ostrava. Po krátké siestě ve stínu palem kaštanovitých, skryti před žhnoucím poledním sluncem mezi rododendrony a hamburgrlenty, objevili jsme nádherný kout plný šelem, z něhož přivážíme zajímavé a poučné fotografické záběry. Nafotili jsme lva chystajícího se zívat, vyrušili jsme žirafy z družného rozhovoru a také křečky líné tak, že se ani nechtěli s námi vyfotit, ovšem nejcennější záběr do našeho alba přibyl v zátočině Wapek - zachytili jsme totiž potají, jak se sloni koupají. Chvíli jsme se pak ještě pohupovali na liánách místního kolotoče. Zpět do hor na severu u vstupní brány nás už raději odvezl savana expres - škoda jen, že ho napříč vyprahlou zoo netáhli velbloudi. No, byl to den plný napětí a vzrušení, a i když to pro nás byla cesta skutečně náročná, tak opravdu stála za to. 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  03. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní docházka dětí s postižením?

Máte-li doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo s postižením, víte sami nejlépe, kolik úsilí a času jeho výchova stojí a s jakými úskalími se denně potýkáte. Pokud zvažujete, kam zapsat vaše dítě po dovršení šesti let k plnění povinné školní docházky, aby byly naplněny všechny jeho potřeby a bylo mu dopřáno kvalitní základní vzdělávání v souladu s jeho možnostmi, pak neváhejte a přijďte se podívat do základní školy na Jesenické ulici v Bruntále.

Právě pro děti se specifickými potřebami ve vzdělávání byla na této škole již před dvanácti lety zřízena speciální třída, která zajišťuje základní vzdělávání dětem s autismem, Downovým syndromem a jinými kombinovanými vadami. Pod vedením zkušeného pedagoga - specialisty přistupujeme ke každému dítěti přísně individuálně podle jeho specifických potřeb a schopností.

Děti se nenásilně a vhodnou formou učí se svými asistenty, a ačkoliv nejde o dosažení běžného stupně znalostí (občas je velkým úspěchem naučená nová písnička, tanec, zvládnutý výlet na bazén nebo do herny či návštěva divadelního představení), naši žáci umí čelit běžným denním starostem, rozvíjejí své dovednosti a samostatnost. U nás nejsou žáci tzv. „na hlídání“, ale dostávají příležitost pracovat s běžnými školními pomůckami, učebnicemi, tabletem nebo počítačem.

 Zobrazit celý článek...

Autor: kolektiv pracovníků ZŠ Jesenická, Bruntál  26. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  I. D na navštěvě u zvířátek

Paráda! To byl zase krásný výlet. Sluníčko nám přálo krásný den, na nebi jen pár obláčků, tak jsme se vydali na návštěvu do Střediska volného času za zvířátky.

Celé dopoledne jsme si mohli hrát s křečky, hladit králíčka a pozorovat papoušky. Pohladili jsme si ježka, který vůbec nepíchal, nakrmili jsme je všechny čerstvou travičkou, hlavně chutnala morčátkům a králíčkovi, a pak jsme už museli zpátky do školy, ale jistě se sem zase někdy vrátíme.

Děkujeme zaměstnancům SVČ za jejich laskavost.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Ing. Anna Kodeda  22. 04. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pohádková babičko, jsme rádi, že jste byla opět mezi námi

Ačkoliv mluvíme stejnou řečí, někdy se lidé nedokáží domluvit. Někdo mluví rychle, jiný zadrhává, někdo česky a jiný třeba znakovkou. Jsme různí a přitom jsme si tak blízcí. A kdybychom si všichni dokázali porozumět, bylo by na světě tááák krásně.

Naše pohádková babička nám rozumí, proto přišla opět mezi nás. Opět nám vykouzlila na tvářích úsměv, opět použila některá ze svých kouzel. Pohádková babička navštívila naši speciální třídu a zahrála dětem pohádku o koťátku, které nechtělo mluvit kočičí řečí. Šlo do světa a mňoukalo po svém, učilo se mluvit řečí jiných zvířátek. Nakonec ale zjistilo, že maminka mu nerozumí, a protože nejdůležitější je se dorozumět s maminkou, naučilo se nakonec krásně mňoukat.

A jako překvapení pak babička vytáhla své kouzlo s bublifuky. Tolik bublin najednou neumí ani náš táta. A prý že příště vezme své velké bubliny, které si schovává pro zvláštní příležitosti. Naše speciální třída I.D je právě taková příležitost. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Ing. Anna Kodeda  15. 04. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Návštěva v SPC pro PAS Ostrava, 1. dubna 2015

V rámci dlouhodobé spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro PAS v Ostravě - Zábřehu byli jsme u příležitosti Světového dne porozumění autismu pozváni na jejich Den otevřených dveří, součást osvětové kampaně na podporu povědomí o autismu Česko svítí modře.

Akce se zúčastnilo zejména mnoho speciálních pedagogů, ale i rodičů, byla nám představena některá občanská sdružení rodičů dětí s PAS a prezentovány výsledky jejich činnosti. Především pak probíhaly individuální konzultace a videoprezentace s týmem odborníků, psychologů a sociálních pracovníků, měli jsme možnost nahlédnout do odborné literatury a proběhly ukázky strukturovaných pomůcek pro každodenní výuku dětí s autismem.

Kromě letáčků, propagačních materiálů a seznamu další odborné literatury pro naše vlastní vzdělávání a pomoc, jsme si odnesli především mnoho osobních i odborných kontaktů, které nám mohou pomoci v naší další práci s postiženými dětmi, a také dobrý pocit u srdce, že je problematika porozumění dětem s autismem živá a že se jí věnuje více než jen okrajová pozornost.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  02. 04. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Autisté mezi námi - Světový den porozumění autismu - 2. dubna

Asi jste si již všimli malé bleděmodré značky, která se objevila na dveřích jedné ze tříd naší školy ve vstupním prostoru před jídelnou.

Ale těm z Vás, kdo nevědí, co tato barva symbolizuje a co toto logo znamená, bych ráda připomněla, že jde puzzle kostičku, symbol skládačky a zapojení, tzn. integrace a pevného pouta mezi lidmi zdravými a lidmi s nejrůznějším postižením, bleděmodrá pak je barvou hnutí podpory a pomoci lidem postiženým autismem. 

Autisté nežijí ve svém vlastním uzavřeném světě, ale žijí mezi námi - a i když se mnozí lidé před nejrůznějšími postiženími snaží přivírat oči, aby je neviděli, jsou malí i velcí autisté či lidé jinak postižení součástí našeho světa a zaslouží si naši pomoc a pochopení.

 Zobrazit celý článek...

Autor: Ing. Anna Kodeda  30. 03. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Velikonoční přání z I. D

Každá aktivita nám zabere mnohem více času a nejde nám vše tak, jako ostatním. S hrdostí vám chceme ukázat, že i my umíme být šikovní, proto jsme vám u dveří naší speciální třídy I. D nachystali malé velikonoční pozdravení.

Až půjdete okolo a nahlédnete, jen vzpomeňte, jak těžké to pro nás je, vytvořit byť jen malou velikonoční slepičku.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  30. 03. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR