ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Pokrok dorazil i k nám

Není to samo sebou mít moderní techniku i ve třídě pro děti s handicapem. Často se v zařízeních, kde se nevzdělává jako v obyčejné třídě, nedostává finančních prostředků na rozvoj, nám se ale podařilo zajistit několik penízků z Rozvojového programu MŠMT  - „Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“, a tak jsme mohli hned po prázdninách našim žáčkům otevřít dveře zbrusu nové místnosti s projektorem.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Ing. A. Kodeda, Mgr. S. Zmeškalová  09. 09. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekotým poznával v arboretu vzácné i běžné druhy rostlin

Členové ekotýmu navštívili arboretum v Novém Dvoře, kde se pod vedením odborného průvodce seznámili s rostlinami a zvířaty v naší i zahraniční přírodě. Navštívili výstavu cizokrajných motýlů, z kterých byli nadšeni. Měli možnost vidět kukly a mohli se dotknout vzácného motýla. Ve skleníku i venku v přírodě poznávali rostliny z různých kontinentů. Průvodce se u každého stromu nebo rostliny zastavil a řekl k nim mnoho zajímavostí o jejich vzniku, kde rostou, jaké mají nároky na výživu a zapojoval žáky do diskuze různými otázkami.

Exkurze byla hrazena z projektu „Podpora přír. a techn. vzděl. v MSK“ ve spolupráci s Gymnáziem Bruntál. Děkujeme za gymnáziu za možnost účastnit se akcí v rámci projektu.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  17. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stále je co oslavovat, a proto tak s radostí činíme

Díky podpoře Města Bruntál jsme v rámci projektu "Autisté vnímají, autisté poznávají" mohli vzít naše žáčky ze speciální třídy na parádní dobrodružnou výpravu mezi africké lvy, tygry a žirafy a oslavit tak Mezinárodní den dětí.

Po strastiplné a daleké cestě jsme dosáhli cíle v samém srdci černého kontinentu, který se jmenuje Ostrava. Po krátké siestě ve stínu palem kaštanovitých, skryti před žhnoucím poledním sluncem mezi rododendrony a hamburgrlenty, objevili jsme nádherný kout plný šelem, z něhož přivážíme zajímavé a poučné fotografické záběry. Nafotili jsme lva chystajícího se zívat, vyrušili jsme žirafy z družného rozhovoru a také křečky líné tak, že se ani nechtěli s námi vyfotit, ovšem nejcennější záběr do našeho alba přibyl v zátočině Wapek - zachytili jsme totiž potají, jak se sloni koupají. Chvíli jsme se pak ještě pohupovali na liánách místního kolotoče. Zpět do hor na severu u vstupní brány nás už raději odvezl savana expres - škoda jen, že ho napříč vyprahlou zoo netáhli velbloudi. No, byl to den plný napětí a vzrušení, a i když to pro nás byla cesta skutečně náročná, tak opravdu stála za to. 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  03. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Jak jsme díky Recyklohraní přispěli k ochraně životního prostředí

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Sbíráme elektrohračky a drobná elektrozařízení.

Dnes jsme obdrželi Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2014. Ten přesně vyčísluje,  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo vody žáci naší školy ušetřili. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu nebo skleníkových plynů.

K recyklaci jsme odevzdali 14 monitorů a 294 kg drobných elektrozařízení.

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme tím dosáhli úspory elektrické energie 8,88 MWh, 549,12 litrů ropy, 37,83 m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Snížili jsme emise skleníkových plynů o 1, 76 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 7,94 tun.

S výsledkem loňského roku jsme velmi spokojeni, ve sběru pokračujeme i letos.

  01. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt ODISbus na naší škole

Pro naše šesťáky a sedmáky jsme zajistili zajímavou hodinu, která se konala v autobusu. Ne v tom běžném, ale v autobusu speciálně upraveném pro projekt ODISbus. Autobus byl přistaven před naši školu a žáci v něm absolvovali jednu vyučovací hodinu, během které se dozvěděli o ekologických přínosech cestování hromadnou dopravou. Vzhledem k tomu, že mnoho našich žáků dojíždí z okolních obcí, jsou tyto informace jistě namístě. Projekt se zaměřuje na to, aby žáci pochopili, že cestování veřejnou dopravou přispívá k udržení našeho životního prostředí. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. R. Vlčková a Mgr. L. Vinohradníková  28. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt Recyklohraní - světlo

Žáci IV. A, B splnili již druhý úkol z projektu Recyklohraní. Tentokrát byly tématem různé druhy světla - přírodní, umělé, a také spotřeba a šetření elektřinou. Ve skupinách děti vytvořily 2D plakáty a společně jsme se vyfotili před sběrným místem na náměstí v Bruntále.

Všichni jsme se zase dozvěděli spoustu nového a zajímavého.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Šárka Burzová  31. 03. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stage 14 – Hotel Paradise

Po celoroční spolupráci s SPŠ stavební v Opavě jsme se zapojili do poslední aktivity projektu Stage 14 s názvem Hotel Paradise. Žáci měli dle vlastní fantazie a kreativity postavit maketu hotelu ze stavebnice CHEVA. Stavění modelu mělo omezený čas 1,5 hodiny. Naši žáci ve složení: Jan Konopka, Jiří Kubenka, Ondřej Petruška a Adam Vaculík se této aktivity chopili s vervou, dokázali vytvořit hotel s relaxačním centrem, bazénem, heliportem, oddechovou zónou v prvním patře.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  16. 12. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kde se vzal – tu se vzal - IAIN

Uplynuly přesně tři týdny od okamžiku, kdy k nám do školy přišel usměvavý Skot, který se jmenuje Iain (čti Ijen). Na otázku, kde se u nás vzal, odpovídá mimo jiné panel u vchodu do školy. Pokud se u něj zastavíte, zjistíte, že je to díky projektu Janička – tento projekt je realizován společností SCIO ve spoluprácí s British Council. Více se o projektu dozvíte na: http://janicka.scio.cz/. A tak jsme do školy získali tzv. rodilého mluvčího, který bude ve škole působit až do konce školního roku jako školní asistent a bude s našimi žáky i učiteli komunikovat v angličtině, abychom se v ní všichni zlepšovali.

První Iainova cesta vedla v Bruntále 4. listopadu po jeho ranním příjezdu rovnou do školy. Velmi se těšil a bylo patrné, že se mu Bruntál i naše škola líbí. Během několika prvních dnů, kdy se seznamoval s pedagogy, žáky a organizací vyučování, stihl dát interview do Deníku (článek vyšel hned v sobotu 8. 11. 2014) a přitom rozdával dobrou náladu a šířil kolem sebe pohodu. Od 10. listopadu se už můžete setkávat s panem asistentem Iainem, který je zaměstnancem British Council, běžně ve výuce. Vše je vymyšleno tak, aby vždy během 14 dnů navštívil všechny třídy prvního i druhého stupně v nejrůznějších předmětech, tedy nejen v angličtině a konverzaci, ale například i v prvouce, matematice, pracovním vyučování, hudební a výtvarné výchově... Tato metoda integrované výuky předmětu a cizího jazyka má svůj specifický název - CLIL. S Iainem se uvidíte nejen při vyučování, ale i při mimoškolních aktivitách, v zájmových útvarech, při soutěžích apod. Například v pátek 21. 11. 2014 navštívil Den vědy na bruntálském gymnáziu. Vy, kdo jste se byli také podívat, jste mohli s Iainem konverzovat třeba na téma chemické vzorce, které mimochodem dobře ovládá. Doufáme, že Iaina pohodový úsměv neopustí ani v příštích týdnech a měsících.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  25. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stage 14 – „Najdi si svou kešku“

Celý rok jsme spolupracovali s SPŠ stavební Opava na projektu Stage 14, v rámci kterého jsme stavěli modely města, navrhovali rozmístění nábytku v pokoji, pracovali s GPS… Jednou z dalších aktivit byla soutěž „Najdi si svou kešku“, která se konala v Městských sadech v Opavě. Žáci absolvovali trasu dlouhou 3 km, během níž za pomoci GPS a zeměpisných souřadnic hledali několik míst s ukrytou keškou.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  13. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR