ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Realizace projektu Kurz pro předškolní děti a jejich rodiče

V tomto roce proběhl na naší škole již třetí speciální kurz, v němž si mohli budoucí školáčci vyzkoušet, co je od září vlastně čeká. Při absolvování pěti lekcí se rodiče ujistili, zdali je jejich dítě dostatečně připravené na zvládnutí všech nových povinností, které s sebou školní docházka přináší, čili jaký je aktuální stav jeho školní zralosti.

 

 Zobrazit celý článek...

  31. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt Hliník

Jak všichni moc dobře víte, naše škola získala na konci roku 2015 – na dva roky – velké ocenění - mezinárodní titul EKOŠKOLA. Vděčíme za to nejen našemu výbornému EKOTÝMU, který pracuje na 100%,  ale také všem na Jedničce, kterým není naše planeta Země lhostejná.

EKOTÝM má za sebou už mnoho dílčích aktivit, spousta dalších je ještě čeká… Ta, kterou si pro všechny připravila na úterní den 24. 5. 2016 třída VI. A, se jmenovala HLINÍK.

Žáci se na tento den celých 14 dní vzorně připravovali - vyráběli trička, čepice, skládali básně o hliníku, vyráběli letáčky, Hliníkožrouta a v neposlední řadě získávali poznatky z různých zdrojů o tomto nebezpečném odpadu. Ty pak prezentovali nejen před svými spolužáky na obou stupních, ale i na bruntálském náměstí, kde veškeré informace předávali občanům formou připravených letáků.

Projektový den dopadl na jedničku! Děkuji své třídě VI. A za skvěle odvedenou práci.

Nezapomeňte! Hliník můžete donést našemu novému Hliníkožroutovi, který se nachází před vstupem na 1. stupeň.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  26. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Lexikon lesních skřítků

Během celého tohoto školního roku probíhal ve 2. ročníku projekt Lexikon lesních skřítků.

Cílem projektu bylo hravou formou vytvořit osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Žáci pozorovali a zkoumali s pomocí průvodců (lesních skřítků) děje, které v lese probíhají. Naučili se přiřazovat lesní zvířata k jejich obydlí a seznámili se s potravou zvířat i potravními řetězci. Získané znalosti se snažili také uplatnit v jiných ekosystémech. Závěr projektu patřil pátrání v terénu. S kartou pobytových znamení žáci určovali, která zvířata se vyskytovala v parku či lese (podle stop, peříček, trusu, ohryzaných šišek, oříšků…).

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. J. Pospíšilová a Mgr. M. Zpěváková  17. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekologická výchova ve školní družině

Zapojili jsme se do projektu Dobrodružství se školní krysou Elisou a poznávali jsme jehličnaté stromy v parku. Poznáte, u jakého stromu na fotografii jsme se zastavili?

 Zobrazit galerii...

Autor: kolektiv vychovatelek ŠD  22. 03. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Škola plná zdraví

Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Škola plná zdraví. Tento projekt vytvořila společnost Bonduelle ve spolupráci se Společností pro výživu. Odborným garantem projektu je primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Petr Tláskal, CSc. Jde o unikátní projekt, který pomáhá motivovat děti hravou a nenásilnou formou ke konzumaci zeleniny.

Na zkoušku jsme vybrali dvě třídy ze školní družiny pod vedením p. učitelky Kudličkové a Krajíčkové. Ty mají povinnost zkontrolovat snězené jídlo, které obsahuje zeleninu Bonduelle, a dát dětem speciální razítko do kartičky.  Jakmile budou kartičky zcela vyplněny, dostanou děti krásné dárečky od společnosti Bonduelle. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Jiřina Běhalová  18. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nenávist na internet nepatří

Naše škola ve spolupráci se Sdružením D se účastní projektu NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ. Žáci z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeni se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem těchto stránek je aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Třída VIII. C dne 23. 2. 2016 prošla interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém měla možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bylo žákům předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt „Normální je nekouřit“ – 2. ročník

V měsíci lednu proběhl v hodinách prvouky, čtení a výtvarné výchovy ve druhých třídách program „Normální je nekouřit“, který je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření. Průvodcem 5 lekcí byla dětem opět veverka Věrka a cigaretka Retka.

Žáci si opakovali znalosti o lidském těle nejen při různých hrách, ale letos poprvé i v úkolech nového programu na interaktivní tabuli. Dále plnili úkoly z oblasti zdravé výživy, ochutnávali ovoce, při hrách trénovali své smysly (hmat, sluch, čich, zrak). Za domácí úkol celý týden vyplňovali tabulku, kde do okének s názvy dnů dopisovali druhy ovoce a zeleniny, které za dané dny snědli. Ve čtení si četli s veverkou Věrkou příběhy, ke kterým potom plnili úkoly ve skupinách. Projekt zakončila Vv, kde si každý žák namaloval svého vitamínového panáčka (rytíř Vitamín C).

Už teď se těšíme na pokračování ve 3. ročníku!

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  03. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Koncert (nejen) pro Barborky

Na společné vystoupení dramatického souboru Jednička, pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku jsme se všichni moc těšili. Čtvrtek 3. prosince byl určen jako den D. Slavnostně nazdobený velký sál bruntálského kina přivítal devadesát účinkujících a asi 200 diváků.

Zazněly písničky zimní i vánoční, veselá zabijačková roztleskala publikum, roztomilé recitování našich nejmenších vyčarovalo úsměvy na rtech a flétničky a klávesy zněly všem ještě dlouho v uších. Doufám, že se náš záměr – vnést do vašich srdcí pohodovou předvánoční náladu – povedl a že jste všichni odcházeli spokojeni.

Tento koncert jsme věnovali paní Alici Pospíšilové, která nám dlouhá léta komponovala hudbu k textům do našich hudebních pohádek a patřila do kruhu naší druhé dramaťácké rodiny.

Poděkování patří paní učitelce Horákové, Henčové, Zpěvákové, Zapalačové a Klánové za to, jak pěkně program sestavily a  vzorně nás připravily.

Na závěr chci dětem i dospělým popřát šťastné a veselé Vánoce! Také doufám, že všem dívkám a ženám, které si daly ,,barborku“ do vázy, větvička rozkvete a příští rok budou chystat svatbu.

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36045/koncert-nejen-pro-barborky-v-bruntalskem-kine-centrum

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.

 Zobrazit galerii...

Autor: Hana Bocková, IX. B  11. 12. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Písnička  Projekty  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Za zvuky podzimního lesa


Díky podpoře Města Bruntál jsme v rámci projektu „Autisté vnímají, autisté poznávají“ vyrazili tentokrát na výlet za zvuky podzimního lesa u vodopádů Bílé Opavy.

A byl to zase nádherný den. První poprašek sněhu nám dal možnost hledat stopy mezi stromy v lese, naslouchat tichému ševelení stromů a zbytkům listí na nich. Sníh pochovával i zvuky našich kroků, turistické stezky byly prázdné a my jsme si ten klid podzimního lesa skutečně užili. Naši kluci byli v lese snad poprvé. Údolím se nesl jejich smích, to jak hledali zajíčka, co tu stopy zanechal. A protože jej nenašli, tak jsme si na něj zahráli a hopsali jsme po lese jako malí. Nedaleko šuměla svoji píseň Bílá Opava, až k jejím peřejím a vodopádům jsme ale nedošli. Přesto to stálo za to, náš výlet se vydařil... Všichni bychom měli alespoň na chvíli zastavit a nabrat do plic čerstvý vzduch, který se nám nabízí. Máme jej nadosah, užívejme jej.

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál. Děkujeme.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  30. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

MŠMT, výzva č. 56, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

V letošním školním roce jsme se zapojili, jako většina škol v republice, do projektu s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jak sám název napovídá, cílem projektu je zvýšit zájem žáků o knihy, o čtení knih, a hlavně porozumění jejich obsahu. Že děti přestávají v dnešní „počítačové“ době číst, vnímáme snad všichni, proto bychom jim měli, my dospělí, pomoci, pomoci jim najít ke knihám cestu zpět. Proč právě my? Protože my jsme jejich vzorem!

A to je pro nás, pedagogy, velký impuls a příležitost ukázat žákům, k čemu je kniha dobrá, proč by měli číst, a třeba že i kniha by měla mít v jejich životě své opodstatněné místo. Různými motivačními metodami se budeme v dílnách snažit o to, aby i slabší čtenář našel v četbě knih zalíbení, četl je s potěšením a rád, a naopak, aby zdatní čtenáři viděli v knize víc než jen příběh. Takovým čtenářům bychom chtěli ukázat, že čtení může znamenat nejen sdílení zážitků, tj. povídání si o přečtených knihách, o hlavních hrdinech, výměnu názorů a jejich obhajobu, ale také to, že četbou se rozvíjí jejich fantazie, slovní zásoba, kreativita. A když v dětech tuto touhu, touhu po čtení, probudíme, bude to ta nejhezčí odměna za naše snažení.

V naší práci jsme zatím napůl cesty, ale z  fotogalerie už teď můžete vidět, jak se nám v hodinách čtenářských dílen daří…

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  26. 11. 2015
 Kategorie: Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR