ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Školní psycholožka je tu pro Vás již osmým rokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je tu nový školní rok a s ním přichází nejen mnoho radostí, ale i starostí. S těmi Vám a Vašim dětem budu opět ráda pomáhat. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka zve na besedu pro rodiče

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na
BESEDU PRO RODIČE
na téma:

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ – JAK MU ROZUMĚT A CO S NÍM?

Vážení rodiče,

čím dál častěji se ve škole setkáváme s tím, že děti samy sobě ubližují. Jako psycholožku mě to velmi trápí a ráda bych dětem pomohla. Ale ne vždy je sebepoškozování snadno odhalitelné a především řešitelné v rámci školy. Beseda přinese odpovědi na otázky, proč si děti ubližují, jak s nimi o sebepoškozování hovořit, jak je před ubližováním ochránit, čeho se při řešení sebepoškozování vyvarovat a co udělat jako první. Prostor bude také pro Vaše otázky…

Termín: pondělí 25. května 2015 od 16:00 hod. v učebně č. 21                                                                                         (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo)

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  12. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Bezpečné chování na internetu

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na

BESEDU PRO RODIČE

na téma:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče,

počítač, internet, sociální sítě, Facebook – slova, která jsou dnes běžnou součástí slovníku našich dětí. Internet se stává stále oblíbenějším „kamarádem“, se kterým děti tráví čím dál více času. Má svá pozitiva, ale ne každý ví, kolik úskalí tam na děti (i dospělé) číhá a především, která to jsou.

Jako psycholožku mě velmi zajímá, zda si děti uvědomují, jaká rizika používání internetu přináší, co znamená „bezpečné chování na internetu“, jak si chránit své soukromí, jak se nestát obětí nebo i pachatelem kyberšikany, apod. Beseda také přinese odpovědi na otázky, např. Kolik času má dítě trávit u počítače, na internetu či Facebooku? Máme PC, internet, Facebook zakazovat anebo nechat dětem volnost? Jak s dětmi o používání internetu hovořit? A mnoho dalších užitečných informací. Prostor bude také pro Vaše otázky...

Termín: Pondělí 3. listopadu 2014 od 16:00 hod. v učebně č. 21 (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo).

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  20. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka – PhDr. Lenka Svobodová

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, i ve školním roce 2014/2015 jsem tu pro vás

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 - 15:00 (po předchozí domluvě i v jiném termínu).

Konzultace pro žáky: pondělí, úterý, středa před vyučováním (7:30 - 8:00) a o velké přestávce (9:40 - 9:55), v ostatních časech pouze po předchozí domluvě.

Mimo konzultační hodiny se věnuji domluveným individuálním konzultacím, práci se třídami, koordinaci poradenských služeb ve škole či mimo ní,přípravné a organizační činnosti, apod. proto je nutné si konzultaci sjednat předem – telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem, popř. osobně. 

Email: psycholog@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 893 

Mobil: 733 748 783

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  15. 10. 2014
 Kategorie: Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Psycholog odpovídá - učení se a domácí příprava

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ráda bych Vám nabídla novou službu. Pokud máte nějaký dotaz, potřebujete informaci či s něčím poradit, napište mi na email lenka.psycholog@seznam.cz. Třeba Vaše otázka bude zajímat i ostatní rodiče – odpovědi na nejčastější dotazy najdete v této rubrice.

Dnes začínáme častým dotazem týkajícího se učení a domácí přípravy. Jak se tedy správně učit? Především si vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek klidu, času a prostoru pro zapamatování učiva. Lze je shrnout do následujících kroků:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 10. 2011
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záškoláctví a jeho skryté formy

Vzhledem k tomu, že v ČR máme povinnou školní docházku je pochopitelně nutné, aby žáci chodili do školy pravidelně, a z toho samozřejmě plyne povinnost i pro školní zařízení, aby jejich docházku evidovala. Protože se vždy našli žáci, kteří se škole vyhýbali, je vlastně záškoláctví jev starý jako škola sama. Ale je chybou dát dítěti nálepku ulejváka, kterému se nechce chodit do školy. Tak jednoduché to není...

Co je vlastně záškoláctví

Pro záškoláctví neexistuje jednotná, obecně uznávaná definice. Záškoláctví je fenomén, kterému se často věnuje pozornost, až když už je zřejmé, tedy, když se jedná o větší počet neomluvených hodin žáka. Možná je to i tím, že se často setkáváme s pojetím záškoláctví jako neomluvené nepřítomnosti ve škole. To však není úplně přesné, protože tato definice vystihuje jen část problému. Žák může být záškolákem, i když má všechny hodiny omluvené. Záškoláctví má totiž i své skryté formy. A vzhledem k tomu, že učitelé často tolerují zpětné omlouvání žáků, je někdy velmi těžké záškoláctví odhalit.

O něco výstižnější se zdá být definování záškoláctví ve smyslu úmyslného zameškávání školního vyučování. Nicméně i zde lze vznést námitku – jedná se vždy o úmysl? Ne. Záškoláctví není vždy dopředu plánováno, úmysl do školy nejít se totiž může zrodit až ve škole samotné (proto už vcelku zobecnělo dělení záškoláctví na impulzivní či zkratové a účelové neboli plánované). Definovat záškoláctví jako „vyhýbání se škole“ je sice poněkud zjednodušující, nicméně se asi nejvíce blíží realitě. Společným jmenovatelem záškoláctví je opravdu snaha uniknout. Ať už jsou konkrétní pohnutky jakékoliv, jedná se o ÚNIK, ÚTĚK od toho, co se žákovi nelíbí, co mu nevyhovuje, co ho nebaví, co mu nejde, ale také od toho, co ho nějak přímo či nepřímo ohrožuje...

Jaké jsou důvody k záškoláctví

Důvodů k záškoláctví může být široké spektrum. Pro přehlednost jsem je uspořádala do tří skupin:

 1. Záškoláctví jako důsledek problémů souvisejících s učením a vzděláváním.
 2. Záškoláctví jako důsledek vztahových a osobnostních záležitostí.
 3. Záškoláctví jako důsledek vlivu rodinného prostředí a výchovy.

1. U záškoláctví, které souvisí s učením a vzděláváním jde samozřejmě v první řadě o vztah ke škole jako takové. Neřídkým důvodem absencí je, že žáka škola nebaví. Záškoláctví úzce souvisí i s prospěchem a školní (ne)úspěšností. Mezi nejčastější motivy patří nějaký konkrétní školní předmět, ať už žáka nezajímá anebo mu nejde, strach ze zkoušení, písemky či špatné známky. Záškoláky se stávají žáci, kterým se nedaří, nejsou schopni si osvojit požadovanou látku, a pokud jsou jejich výkony ještě zviditelňovány, zesměšňovány nebo trestány, ztrácí zájem nejen o učení, ale i o školní docházku. Příčinou bývají nejen vysoké nároky a nezvládání učiva, ale i důvody opačné. Podobně jsou na tom i žáci s dobrým prospěchem, kteří se bojí, že přijdou o svoji pozici, jsou třídou odmítáni či zesměšňováni, anebo děti nadané, které se díky nedostatečné vytíženosti ve škole nudí.

2. Záškoláctví jako důsledek vztahových či osobnostních záležitostí úzce souvisí s problémy ve třídě či mimo ní. Častým motivem absencí bývají vztahy s učiteli či špatná pozice dítěte v kolektivu (konflikty se spolužáky, neoblíbenost, odlišnost, posměch, šikana). Neschopnost postavit se problémům a řešit konfliktní situace, stejně jako mylná představa, že všemu nepříjemnému absencí uniknu, patří mezi další motivy. Příčinou záškoláctví bývá i upřednostnění zábavy či jiné aktivity namísto školy, která souvisí s nevyzrálostí dítěte. Často zde hraje klíčovou roli skupina (svádění k záškoláctví) – pobyt za školou v partě vrstevníků, záškoláctví jako dobrá zábava, touha někam patřit nebo strach z vyčlenění. Skupinové záškoláctví však časem může přerůst v nějakou formu závislosti (drogy, gamblerství, pouliční kriminalita, návštěvy heren, restaurací, apod.). Záškoláctví také souvisí s věkovými zvláštnostmi (revolta, odpor k autoritám, neochota podřídit se nebo snaha na sebe upozornit), přičemž čím dříve se záškoláctví projeví, tím složitější je jeho řešení. U některých záškoláků se jedná o poruchu osobnosti (chybí jim pocit morální povinnosti a odpovědnosti). Někdy však může být příčina záškoláctví i úplně prozaická – zvědavost, zkusit, jaké to je, co se stane, když nepůjdu do školy apod. Záškoláctví také souvisí i s obdobím roku (např. slunečné počasí, konec školního roku, období po přijímacích zkouškách na SŠ, apod.). Proto je nutné k řešení jednotlivých případů přistupovat individuálně a přihlížet také k tomu, zda se jedná o jednorázový akt anebo o záškoláctví opakované (tzv. chronické).

3. Na záškoláctví, které vzniká jako důsledek vlivu rodinného prostředí a výchovy se významně podepisuje (ne)funkčnost rodiny, disharmonický vývoj dítěte, konflikty v rodině, nápodoba chování rodičů, jejich postoj k této problematice či absencím obecně, způsob výchovy a (ne)jednotnost výchovného působení, nadměrná shovívavost, stejně jako lhostejnost, nezájem rodičů či přehnaná péče a příliš vysoké nároky, nemoc či ztráta v rodině, způsob trávení volného času, apod.

Jednotlivé důvody či motivy se však mohou vzájemně prolínat, resp. se na sebe nabalovat. Záškoláctví je totiž jen málokdy izolovaným jevem. Navíc společným motivem bývá strach – ať už je přímo zdrojem záškoláctví (např. strach z neúspěchu, učitele, spolužáka, zkoušení), anebo jeho následkem (např. strach z prozrazení, důsledků, potrestání, ostudy).

Jako zvláštní druh záškoláctví lze zařadit i školní fobii, která sice není záškoláctvím v pravém slova smyslu, ale má s ním společné rysy. Tento nepřiměřený, iracionální strach ze školy je doprovázen tělesnými obtížemi (poruchy spánku, potíže s jídlem, trávením, apod.), ale potíže jsou vázány na školu – často mizí o víkendech a o prázdninách...

Jak na záškoláctví

Bohužel, neexistuje žádný všeobecný a univerzální recept na to, jak záškoláctví eliminovat. Ale jednoznačně nejdůležitějším a zároveň nejtěžším krokem při řešení této problematiky je najít pravou příčinu toho, proč dítě do školy nechodí, popř. čemu se ve škole vyhýbá. Rozhodně by však absence dítěte neměly být otázkou sankcí, ale naopak hlubší analýzy. Každý případ je nutné posuzovat individuálně a další postup volit podle zjištěné varianty záškoláctví. V první fázi musíme osvětlit časové hledisko, které může výrazně přispět k nalezení motivu. Je třeba si položit několik základních otázek. Jedná se o dlouhodobější či krátkodobé nepřítomnosti? Jsou „náhodné“ nebo pravidelné, ojedinělé či opakované? Trvají absence celý den anebo žák chybí na konkrétní předmět, učitele, určitý den anebo hodinu (první, poslední, odpolední vyučování)? Souvisejí absence se zkoušením, plánovanou písemnou prací, zapisováním známek, apod.? Pokud odhalíme motiv, následuje fáze směřující ke zmírnění, popř. odstranění stresujícího faktoru či důvodu, kvůli kterému dítě do školy nešlo. Důležité je si zachovat chladnou hlavu a v klidu situaci rozebrat. Poskytnout dítěti maximální oporu a společně hledat východisko z problémové situace. Nekřičet, nezakazovat, nevyčítat, netrestat... Tento způsob není řešením, ale naopak nežádoucí chování často ještě podpoří. Nejenže dítě se záškoláctvím nepřestane, ale začne před nepříjemnou situací unikat ještě více. Současně se utvrdí v tom, že své absence musí pro příště lépe skrývat. Klíčovou roli proto hraje prostředí důvěry a také práce s emocemi dítěte, jeho strachem a úzkostí, jen tak je možné motivovat ho k návratu do školy.

Úspěšnost boje proti záškoláctví také úzce souvisí s postoji a preventivními opatřeními, které jsou ve škole nastaveny. Základem je definování jasných pravidel a konkrétních postupů řešení (včetně nejrůznějších postihů či zvýhodnění), se kterými musí být seznámeni všichni učitelé, žáci i rodiče. Preventivní aktivity by se měly týkat nejen zdůrazňování nutnosti pravidelné docházky, ale i rozvoje osobnosti žáků, posilování jejich psychické odolnosti, práce s emocemi a konflikty. Součástí prevence by mělo být motivování žáků ke školní docházce, zatraktivnění vyučování, široké spektrum zájmových aktivit a dostatečná nabídka poradenských služeb. Zároveň i práce se třídou – budovat dobré klima založené na důvěře a spolupráci, zapojit všechny žáky do kolektivu, pečovat jak o žáky neúspěšné, tak i nadané... Důležité je na každý jednotlivý případ co nejrychleji reagovat, což obnáší všímat si signálů a prvních náznaků záškoláctví. Zvýšenou pozornost věnovat neomluveným absencím žáků či velkému počtu absencí omluvených (zvláště pokud jsou krátkodobé) a také třídám s nejvyšším počtem zameškaných hodin. Všechny tyto údaje evidovat a docházku, resp. absence, zaznamenávat pravidelně, ideálně na začátku vyučovací hodiny a ne až dodatečně...

Odstraňování příčin a likvidace motivů záškoláctví je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje trpělivost a úzkou součinnost všech aktérů v atmosféře vzájemné důvěry Proto je nutná kvalitní a fungující spolupráce rodiny a školy (případně dětského lékaře, OSPOD, apod.). Domluvit se na společných postupech je prvním krokem. Klíčovým faktorem je pravidelný kontakt mezi rodinou a školou, vzájemná informovanost o (ne)přítomnosti, okamžité omlouvání, ověřování důvodů absence. Jen pokud to bude fungovat, bude mít řešení záškoláctví šanci na úspěch. Jinak může záškolák nefungující spolupráci, ať už vědomě či nevědomě, využít ve svůj prospěch. Specifickou kategorií jsou studenti středních škol, kteří si od 18 let mohou absence omlouvat sami. Zde je nutná užší spolupráce s lékaři. Klíčovou roli v prevenci záškoláctví hraje také správná volba střední školy.

Pro úspěšně řešení problematiky záškoláctví je důležité oprostit se od klasických mýtů, které záškoláctví provázejí – především, že záškoláci jsou líní, nemají zájem o vzdělání, mají nižší inteligenci a je to pouze jejich vina. A to jsou jen ty nejčastěji zmiňované. Pokud se záškoláctví včas neřeší, mohou se důvody absence na sebe nabalovat anebo se ještě více prohlubovat, stejně jako i jeho následky. Dítě neví, jak má situaci řešit, takže může pokračovat v chození za školu ze strachu z prozrazení a z následků, ačkoliv prvotní motiv již dávno pominul.

Záškoláctví a rodiče

Klíčovou roli v problematice záškoláctví hraje rodina, protože záškoláctví úzce souvisí se způsobem výchovy, komunikací v rodině, trávením volného času a postojem rodičů k této problematice, resp. vzdělání vůbec. Podle toho, zda rodiče o záškoláctví vědí, omlouvají ho anebo ho dokonce sami podporují můžeme záškoláctví rozdělit do tří skupin:

1) záškoláctví bez vědomí (souhlasu) rodičů: rodiče o absencích nevědí, jsou přesvědčení, že dítě do školy chodí. Dítě buď z domu zamíří rovnou jinam (tzv. pravé záškoláctví) anebo do školy dorazí, ale odejde na některý předmět, či vynechá poslední hodinu, odpolední vyučování apod. Žáci nemusejí nutně budovu školy opustit, někdy zůstávají v jejích v prostorách (tzv. interní záškoláctví).

2) záškoláctví s vědomím (klamáním) rodičů: rodiče o nepřítomnosti ve škole vědí a vědomě ji omluví, často tzv. rodinnými důvody. Zde můžeme rozlišit několik typů. Některé děti se snaží vyhnout škole s pomocí rodičů. Do této účelové formy záškoláctví patří únik do nemoci – ať už jde o simulaci (dítě rodiče přesvědčí, že mu není dobře) anebo o psychosomatické onemocnění, kdy se psychické potíže, resp. emocionální přetížení projeví nějakou tělesnou poruchou. Někdy jsou rodiče příliš „slabí“ a raději než se s dítětem dohadovat, mu odsouhlasí všechno, co chce. Někteří rodiče jsou zase příliš úzkostliví, dítě moc sledují a s každým kýchnutím ho nechají doma. Specifickým a „nebezpečným“ případem je zpětné omlouvání. Rodiče ze strachu z kázeňského postihu, ostudy či vnějšího zásahu záškoláctví raději kryjí a absenci dodatečně omluví. Ať už následkem toho, že se dítě samo přizná anebo až po upozornění školy.

3) záškoláctví s podporou rodičů: v tomto případě rodiče o absenci nejen přímo vědí, ale často jí i sami využívají – starší sourozenci hlídají mladší, vodí je do školky, pečují o někoho nemocného či starého, apod. Jindy je důvodem k absenci výlet, rodinná dovolená, narozeniny či jiná podobná „neodkladná“ událost. Někteří rodiče zase nepovažují za důležité posílat děti do školy, pokud není klasické vyučování (např. když se jde do kina, divadla, na exkurzi či výlet). Pak hovoříme o tzv. povoleném záškoláctví.

Takové přístupy rodičů k záškoláctví jsou jednoznačnou výchovnou chybou a dítěti s jeho problémy nepomáhají, naopak mu ubližují. Vedou k podpoře nežádoucího jednání, jeho opakování a tedy k rozvoji patologických vzorců chování. Rodiče musí dítěti jednoznačně dávat najevo, že záškoláctví vnímají jako negativní jev, který neschvalují a už od předškolního věku pěstovat u dítěte vztah ke vzdělání, škole... Dítě by mělo ze strany rodičů cítit, že je to jejich postoj (těžko rodičům uvěřit, když se sami vymlouvají z práce apod.). Případné „nutné“ absence rozebrat a označit za výjimečné a nestandardní.

Závěrem

Záškoláctví je trochu podceňovaný a společensky tolerovaný problém. I když se jeho důsledky nemusejí zdát tak hrozivé, je mylné se domnívat, že jejich dopad závažný není. A zdaleka nejde jen o zameškání vyučovacích hodin. I když se dítěti, díky bludnému kruhu absence - školní (ne)úspěšnost - absence, může dohánění učební látky stát až noční můrou. Dlouhodobé, popř. krátkodobé, ale opakované absence, totiž mají za následek nejen ztrátu posloupnosti a kontaktu s učivem, ale také se promítají do oblasti sociální (narušují se vztahy se spolužáky, učiteli, školním prostředím) a mají významný vliv na osobnost dítěte (ztráta disciplíny, narušení morálního hodnotového systému a vztahu k povinnostem, útěk před překážkami, namísto jejich zdolávání, apod.). Nebuďme proto neteční a pohodlní. Čas věnovaný řešení záškoláctví a především jeho prevenci není zbytečnou investicí. Umožní dítěti nejen harmonický rozvoj, ale i snadnější integraci do dospělého světa.

Autorka článku: PhDr. Lenka Svobodová (článek vyšel v časopise Prevence v září 2010)

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  09. 11. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stres - náš každodenní společník

V minulém článku o výkonnosti jsme narazili na termín stres. Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala několik dotazů a se stresem máme všichni svoji zkušenost, rozhodla jsem se další článek věnovat právě stresu. Blížící se konec školního roku je zrovna jedním z jeho zdrojů...

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  23. 06. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Co ovlivňuje naši výkonnost - aneb co jsou to biologické hodiny

Naše výkonnost je ovlivňována mnoha faktory. Tím nejdůležitějším jsou naše biologické hodiny. Znalost biorytmů nám může velmi pomoci si nejen lépe zorganizovat učení i práci, ale má významný vliv na naší výkonnost. Ta se pak pochopitelně promítá do spokojenosti, pohody či úspěšnosti ve škole i zaměstnání.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  26. 05. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Průzkum vztahů mezi spolužáky

Sociální vztahy mezi spolužáky ve školní třídě výrazně ovlivňují žákovy postoje, očekávání, emoce i školní úspěšnost. Pozitivní a bezpečné sociální klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu, úzkostných stavů, posiluje motivaci, sebevědomí, zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků a zároveň vytváří předpoklady pro včasné řešení nežádoucích jevů. Naše škola chce, aby se u nás žáci cítili bezpečně a spokojeně, proto jsme na přelomu února a března uskutečnili dotazníkový průzkum (mezi žáky 3.-7. ročníků), jehož cílem bylo zmapovat klima ve třídě a vztahy mezi spolužáky.

 Zobrazit celý článek...

  29. 03. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Před nástupem do první třídy

Co by měl předškoláček zvládat a znát, než nastoupí do 1. třídy základní školy

Rozumové schopnosti a dovednosti

Kromě toho, že dítě dokáže říci své jméno i věk, mělo by se také umět orientovat ve svém okolí, znát adresu svého bydliště i jména a povolání rodičů ... Budoucí školák by měl umět myslet logicky, nebýt závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, chápat svět realisticky, pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně. Předškolák má mít pozitivní postoj ke škole a učení, těšit se do školy, projevovat zájem o rozšiřování znalostí, o nové věci, klást otázky, rozumět číselnému pojmu - dokáže počítat do pěti, zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje), chápe pojmy hodně - málo, méně - více. Měl by si umět zapamatovat až 5 vyslovených pojmů (sluchová paměť) i 5 pojmů, které viděl na obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel, najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky. Pro nácvik školních vědomostí je důležité zrakové vnímání. Dítě by mělo umět rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i „rozložit“ na části. Dítě by také mělo umět vyčlenit určitý zvuk, odfiltrovat vedlejší zvuky, soustředit se na to nejdůležitější a nenechat se vyrušit vedlejšími, nepodstatnými podněty, vnímat jednotlivé hlásky - určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní ...

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  25. 02. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR