ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Informace o volných pracovních pozicích ve školním roce 2017/2018

1. speciální pedagog, úvazek 1,00, pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, od 1. 8. 2017

2. pedagog do třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (speciální třída), úvazek 1,00, na dobu určitou - 12 měsíců, od 1. 8. 2017

3. asistent pedagoga, úvazek 0,75.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 05. 2017
 Kategorie: Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kritéria stanovená pro přijetí žáků 2017/2018

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce  ve školním roce 2017/2018

Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  06. 03. 2017
 Kategorie: Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Pozvánka na besedu pro rodiče budoucích prvňáčků

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  06. 03. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro školní rok 2017/2018

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  06. 03. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace k zápisu

V minulých letech platilo, že zápisy do 1. ročníku se konají od 15. ledna do 15. února.

Letos je situace zcela jiná. Legislativně stále platí, že zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nicméně v § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, došlo k závažné změně, neboť zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  18. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Novinky ze školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

chtěli bychom vás informovat o některých novinkách. 

Nejdříve rozpočet města a plánované opravy. Letos máme peníze na vyřešení havarijního stavu oken a střechy na IV. patře 2. stupně.  Takže až skončí přípravná část, začneme znovu budovat. Předpokládám, že výměna všech oken v uvedeném prostoru a oprava střechy začne v polovině května. Pochopitelně to celé s sebou ponese zvýšené nároky na organizaci, sníží se komfort pro žáky i učitele, budeme muset zvýšenou měrou dbát na kázeň a zajištění bezpečnosti. Nedá se ale nic dělat, výměna oken je nutná – po zkušenostech z loňského roku, kdy okno vypadlo, se už nemůžeme dočkat.

Dále bych vás chtěla informovat, že jsme se zapojili do výzvy MŠMT č. 22 a budeme opět realizovat tzv. šablony.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  18. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  ČSOB pomáhá regionům

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

opět se nám podařilo dostat jeden z našich projektů do finále dotační soutěže "ČSOB pomáhá regionům". Mezi čtyři finalisty v moravskoslezské oblasti rozdělí ČSOB finanční prostředky, a to ve výši podle pořadí, kolik podpory a peněz jednotlivé projekty získají od rodičů, učitelů a dalších sponzorů na stránkách www.CSOBpomahaREGIONUM.cz 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Ing. Anna Kodeda  07. 12. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace  Projekty  Speciální třída  Spolek přátel školy  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na setkání s rodiči vycházejících žáků, prezentace středních škol

Vážení rodiče,

zveme vás na prezentaci pro rodiče vycházejících žáků a prezentaci SŠ

Dne:  23. 11. 2016 v 16:30

Kde:  ZŠ Jesenická 10, Bruntál, učebna 21 (2. stupeň, 2. podlaží)

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Helena Daňková  17. 11. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace  Poradenství  Volba povolání Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Hodnocení prvních letošních třídních schůzek

Letošní první třídní schůzky pro 2. – 9. ročník se konaly dne 6. 10. 2016 na obou stupních naší školy. Účast byla vysoká, v průměru se dostavilo 70% zákonných zástupců, za což děkujeme.

Po pročtení zápisů z jednotlivých jednání ve třídách se objevilo několik dotazů, které si zaslouží odpověď na našich stránkách, neboť by mohly zajímat víc rodičů, nejen konkrétního tazatele.

Dostali jsme otázky na domácí úkoly a na akce školy. Pokud vás zajímá, co vaše děti letos čeká, je na našich stránkách vyvěšen velmi podrobný mnohastránkový roční plán s akcemi, o nichž už víme. Tento plán je pak upřesněn a aktualizován v měsíčních plánech (také zveřejněno na stránkách)viz Roční plán, měsíční plány práce

S úkoly je to složitější. Tento dotaz padá často. Tady platí jediné pravidlo – záleží na konkrétní třídě a konkrétním vyučujícím. Úkol by měl sloužit k tomu, aby si učitel ověřil, zdali žáci učivo probrané a vysvětlené škole pochopili a zvládnou ho i samostatně, bez pomoci dospělého. Úkoly by neměly nahrazovat to, co se nestihlo ve škole, a neměly by být trestem za cokoliv. Jejich četnost a forma (nejen písemné cvičení je úkol) tedy opravdu záleží na konkrétní situaci ve třídě.

Další dotaz se týkal možnosti navštěvování školní družiny pro žáky 5. ročníku. Rádi bychom vyhověli, ale školní družina má kapacitu 180 dětí. Tento počet hravě naplníme mladšími dětmi – pochopitelně mají přednost. V případě, že se nějaké volné místečko objeví, vezmeme i uchazeče páťáka, ale většinou žádné volné místo prostě nezbývá.

Odhlašování nebo změna vybraného jídla ve školní jídelně – limit nastavený v naší škole, tedy do 12:00 předchozího dne (odhláška v případě nemoci do 8:00 - platí pouze pro pondělí) je nejkratší možný limit, jaký umožní reagovat při nákupu surovin na změnu počtu jídel. I vaření je v první řadě papírová válka založená na přesné evidenci každého zrnka hrachu, pokud to trochu přeženu. Kuchyně dělá maximum možného, od září vaří i diety, vaří výborně, ale s tímto limitem určitě nehneme ani do budoucna. S obědy souvisela připomínka, že dojíždějící žáci nestíhají autobus. To se dá snadno řešit – pokud jsou žáci závislí na konkrétní době odjezdu autobusu, stačilo, aby se obrátili na TU a ten jim vydal „průkazku“ (malou zalaminovanou kartičku), která je opravňuje jít k okýnku bez čekání ve frontě.

Intenzivní jazykový kurz angličtiny – opakuje se již třetím rokem, je to výborný konverzační kurz vedený rodilým mluvčím. Přihlášení žáci 2. stupně se celý týden věnují pouze angličtině. Kurz probíhá přímo ve škole, za výhodných finančních podmínek pro rodiče, učitelé respektují, že jeho účastníci si po ukončení doženou probrané učivo v ostatních předmětech. V minulých letech jsme zaregistrovali pouze vysoce kladné hodnocení, nebyla jediná připomínka.

Lyžařský výcvikový kurz – je povinnou součástí výuky, pro nelyžaře probíhá ve stejném termínu turistika, prostě všichni jdou ven sportovat. Lyže pochopitelně necháváme celý týden ve škole, žáci si berou domů jen boty a sportovní oblečení (usušení apod.)

Objevil se dotaz, zdali by nebylo možné rozdělit odpolední vyučování do dvou dnů po jedné hodině místo jednoho dne se dvěma hodinami. Bohužel nebylo, neboť některé volitelné předměty mohou být právě dvouhodinovky. Hlavním argumentem ale je to, že program dětí, rodičů i učitelů na odpoledne (kroužky, výchovné komise, porady, úřední dny…) je tak nabitý, že zablokovat dvě odpoledne odpoledním vyučováním prostě nelze.

Školní výlety a jejich neexistence – tady je třeba si ujasnit, že školní výlety, jak si je pamatujeme my dospělí, dnes už prostě nepřipadají v úvahu. Není možné jezdit dál, na noc, za hodně peněz. Znáte-li sociální situaci řady rodičů, znáte-li své vlastní děti, určitě to chápete. Ostatně škola není zábavní park, takže u každé návštěvy kina, divadla, u každého výjezdu ven se snažíme, aby souvisely s výukou, s probíraným učivem apod. Proto v každém ročníku organizujeme vlastivědnou, přírodovědnou nebo historickou exkurzi.  Plán je předem daný tak, aby žáci od prvního do devátého ročníku poznali maximum zajímavých míst, nic nenavštívili 2x nebo naopak něco důležitého neopomenuli. S takovou organizací jsme velmi spokojení, osvědčila se. Plán těchto „výletů“, který připravujeme všichni společně, zveřejníme na stránkách, ať si i vy můžete zkontrolovat, kam vaše děti pojedou.

Návštěva rodiče ve třídě – je samozřejmě možná, ale jen po předchozí domluvě s daným učitelem a vedením školy. Jsou i děti a třídy, které podobnou situaci bez předchozího vysvětlení nezvládnou, takže je třeba jim alespoň stručně vysvětlit přítomnost cizího člověka v hodině. Jinak tomu ale nic nebrání.

A nyní závažná témata: stálé téma – omlouvání žáků.  Zákonným zástupcem žáka je obvykle rodič, on jediný je tedy oprávněn a povinen žáka z výuky omluvit. Žádné lékařské razítko není požadováno. Další pravidlo pouze říká, že tuto omluvu je povinen rodič sdělit škole nejpozději třetí den nepřítomnosti a bezprostředně po návratu do školy napsat musí omluvenku do žákovské knížky. Škola se ovšem může v odůvodněných případech (a taky to tak dělá) obrátit osobně nebo telefonicky na lékaře a situaci si ověřit. Návštěva lékaře je nutná u absence delší než tři dny, ale i tady máme v individuálních případech nastaven takový režim, že po minulých zkušenostech s určitými žáky a rodiči jsme se s nimi dohodli na návštěvě lékaře i v případě nemoci kratší než tři dny.

Část dotazů se týkala kolektivů nových tříd. Při přechodu žáků na 2. stupeň dojde vždy ke změnám třídních kolektivů. Na tvorbě nových tříd se podílí třídní učitelé páťáků a celý výchovný tým. Psycholožka a výchovné poradkyně provádějí šetření v pětkách, pracují na tvorbě nových tříd celé druhé pololetí. Definitivně se nové skupiny vytvoří ve chvíli, kdy je znám počet a konkrétní složení nově přibíraných žáků. Jako spádová a díky bohu žádaná škola přibíráme každoročně mnoho žáků z okolních obcí. Zohledňujeme počty žáků, počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, skupiny dojíždějících a výsledky našich šetření tak, abychom vytvořili maximálně vyrovnané kolektivy. Občas se nová třída nebo noví spolužáci někomu nelíbí, ale naší snahou je vytvořit třídy pokud možno stejné - byli bychom sami proti sobě, kdybychom to podcenili a vytvořili třídy tzv. dobré a špatné. Vždyť my v nich učíme a my jsme ti, co by to odnesli nejhůř, neboť bychom např. nedokázali splnit podmínky ŠVP. Právě proto, že do 1. ročníku přijímáme zcela neznámé děti, stává se na všech školách, že třídy na prvním stupni takto vyrovnané být nemusí. S tím ale nemá smysl vydržet donekonečna, změna je prostě nevyhnutelná. Příchod nových žáků z okolních obcí a přechod na 2. stupeň je ideální dobou na nutnou úpravu. Vás rodiče prosím, abyste to vzali jako fakt a poskytli svým dětem i učitelům čas na vzájemné poznání a usazení nových tříd. Ostatně občas se problém objeví při adaptačním pobytu a pak reagujeme ihned, provedeme změnu. Letos tomu tak není, všechny třídy se jeví jako vyrovnané a funkční.

Poslední dotazy se týkaly radonu. Prázdninová akce dopadla všelijak, zřizovatel se nedohodl s firmou, která měla úpravy provádět. Nemá cenu zabíhat do podrobností, důležité je, že „staveniště“ převzaly v krizovém režimu pár dní před začátkem roku jiné firmy, které díky neuvěřitelnému nasazení (soboty, neděle, hluboko do noci nebo spíš po celou noc až do rána) dokázaly, že jsme mohli zahájit výuku. Nadřeli se všichni naši zaměstnanci, stěhovali jsme, uklízeli apod.  Ještě 31. srpna ale nebylo jasné, jestli to alespoň takto dokážeme. Všechno hotové není, část úprav nebyla realizována, neboť je nejdříve nutné zjistit, zdali jsou úpravy funkční a radonová zátěž byla odstraněna. Ve škole probíhá další měření a od jeho výsledku se odvine další postup. Doufáme, že to klapne. Pro jistotu stále větráme. Pokud bude vše v pořádku, dokončí se zbytek. Skoro se bojím poděkovat někomu konkrétnímu, protože si to zaslouží aspoň stovka lidí, ale snad aspoň panu Volčíkovi, Kaliszovi a Mrkalovi.

Snažila jsem se odpovědět na všechny dotazy, pokud vás zajímá něco dalšího, zavolejte nebo přijďte do školy.  

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  10. 10. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pamlsková vyhláška

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že mezi legislativní smrští z letošního září se objevila i vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (tzv. pamlsková vyhláška).

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  18. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR