ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekokodex

 • Papír je vzácný, šetříme s ním.
 • Při nakupování využíváme velká balení.
 • Dodržujeme školní řád.
 • Třídíme odpad.
 • Odpadky nenecháváme ležet na zemi ve třídě, ve městě ani v přírodě.
 • Netrháme chráněné rostliny.
 • Zvířata chráníme a pečujeme o ně.
 • Zbytečně nesvítíme.
 • Šetříme každou kapkou vody.
 • Chodíme pěšky nebo využíváme hromadnou dopravu.
 • Budujeme svou školní zahradu.
 • Pečujeme o zeleň ve škole.
 • Nevyhazujeme svačiny.
 • Větráme krátce, ale intenzivně.
 • Šetříme s toaletním papírem.

 

  Ekotým poznával v arboretu vzácné i běžné druhy rostlin

Členové ekotýmu navštívili arboretum v Novém Dvoře, kde se pod vedením odborného průvodce seznámili s rostlinami a zvířaty v naší i zahraniční přírodě. Navštívili výstavu cizokrajných motýlů, z kterých byli nadšeni. Měli možnost vidět kukly a mohli se dotknout vzácného motýla. Ve skleníku i venku v přírodě poznávali rostliny z různých kontinentů. Průvodce se u každého stromu nebo rostliny zastavil a řekl k nim mnoho zajímavostí o jejich vzniku, kde rostou, jaké mají nároky na výživu a zapojoval žáky do diskuze různými otázkami.

Exkurze byla hrazena z projektu „Podpora přír. a techn. vzděl. v MSK“ ve spolupráci s Gymnáziem Bruntál. Děkujeme za gymnáziu za možnost účastnit se akcí v rámci projektu.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  17. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  I. C a I. A na návštěvě Ekofarmy Lomnice

Ve středu 10. 6. a v pátek 12. 6. 2015 navštívili žáčci I. C a I.  A  Ekofarmu Lomnice u Rýmařova. Hospodářská zvířata, o kterých se učili během školního roku v prvouce, viděli na vlastní oči. Mohli nakrmit kozy a jejich kůzlátka, navštívili kravín s telátky. V maštali si pohladili koně i poníky. Pozorovali drobné zvířectvo jako králíky, slepice a kuřátka… Jak se pracovalo kdysi na poli a statku, se dozvěděli v malém muzeu Izba starej mamy. Po prohlídce si děti upekly na ohništi špekáčky. Každý žák absolvoval jízdu na koni. Sluníčko nám přálo, děti z farmy odcházely velmi spokojeny.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Monika Zpěváková  13. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Evropský týden trvalé udržitelnosti - akce v IX. B

Jeseníky národním parkem? To jsou slova, která zaznívala ve třídě IX. B na besedě u příležitosti Evropského týdne trvalé udržitelnosti. Žáci, kteří byli rozděleni do zájmových skupin jako např. hoteliéři, dřevorubci, ochranáři, představitelé státu, na začátku představili svůj názor k danému tématu. Odprezentovali program svojí skupiny, jaký mají názor na ochranu přírody a na ochranu Jeseníků. Představili svůj záměr, co by oni udělali s jesenickou přírodou, zda je nutné ji dále ochraňovat, nebo zda z Jeseníků vytvořit národní park.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  08. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Myslivost na naší škole míří do finále

Díky paní Ing. Hynštové probíhá i tento školní rok kroužek myslivosti a výukové bloky myslivosti ve 2., 4., 6. a 8. ročníku. Toto téma se u žáků setkává s velkým ohlasem a jsme rádi, že s námi paní inženýrka spolupracuje.

V následujících dnech proběhnou pro žáky navštěvující kroužek myslivosti  níže rozepsané aktivity:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  03. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Červnová brigáda na školní zahradě

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  03. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Závěrečné schůzky ekotýmu

Blíží se konec školního roku a čekají nás poslední dvě schůzky ekotýmu. První proběhne 9. června - ten den se setkáme na školní zahradě a přidáme ruku k zahradnickému dílu. Další schůzka bude hned týden nato - 16. června - a to nás čeká exkurze na linku tříděného odpadu.

A protože členové týmu letos pracovali velmi poctivě, zaslouží si také odměnu ve formě celodenního výletu, který proběhne v pátek 12. června.

Všem dětem, které tým navštěvují, moc děkuji a těším se na poslední tři akce!

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  02. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Jak jsme díky Recyklohraní přispěli k ochraně životního prostředí

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Sbíráme elektrohračky a drobná elektrozařízení.

Dnes jsme obdrželi Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2014. Ten přesně vyčísluje,  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo vody žáci naší školy ušetřili. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu nebo skleníkových plynů.

K recyklaci jsme odevzdali 14 monitorů a 294 kg drobných elektrozařízení.

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme tím dosáhli úspory elektrické energie 8,88 MWh, 549,12 litrů ropy, 37,83 m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Snížili jsme emise skleníkových plynů o 1, 76 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 7,94 tun.

S výsledkem loňského roku jsme velmi spokojeni, ve sběru pokračujeme i letos.

  01. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt ODISbus na naší škole

Pro naše šesťáky a sedmáky jsme zajistili zajímavou hodinu, která se konala v autobusu. Ne v tom běžném, ale v autobusu speciálně upraveném pro projekt ODISbus. Autobus byl přistaven před naši školu a žáci v něm absolvovali jednu vyučovací hodinu, během které se dozvěděli o ekologických přínosech cestování hromadnou dopravou. Vzhledem k tomu, že mnoho našich žáků dojíždí z okolních obcí, jsou tyto informace jistě namístě. Projekt se zaměřuje na to, aby žáci pochopili, že cestování veřejnou dopravou přispívá k udržení našeho životního prostředí. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. R. Vlčková a Mgr. L. Vinohradníková  28. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Evropský týden udržitelného rozvoje

Při příležitosti Evropského týdne trvale udržitelného rozvoje se dne 4. 6. 2015 na naší škole uskuteční beseda žáků IX. B na téma: Jeseníky národním parkem?

Žáci budou rozděleni do určených zájmových skupin (hoteliéři, ochranáři, představitelé města, státu...). Každá skupina představí svůj názor proč chránit/nechránit Jeseníky. Po úvodní části bude pokračovat program besedou mezi jednotlivými skupinami. Žáci si hravou formou uvědomí, proč je pro nás příroda důležitá. Ozřejmíme si, proč máme chránit prostředí, ve kterém žijeme, a také, že ne všichni lidé jsou schopni respektovat přírodu.

Další informace o akcích zde: Evropský týden udržitelného rozvoje

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  27. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Soutěž Zlatý list

Tento týden se část našeho ekotýmu zúčastnila 43. ročníku přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list. Společně jsme prožili v Břidličné krásný den plný slunce, zajímavých úkolů a kvízů. Žáci soutěžili ve 3 kategoriích, každý soutěžní tým musel zvládnout 12 témat - například včely, hmyz, CHKO, ornitologii apod.

Viděli jsme práci kovářů, výcvik loveckých psů, představení šermířů, slyšeli přednášku s ukázkou surikat, a také si pochutnali na výborném obědě z místní školní jídelny. Každý soutěžní tým si vyrobil domeček pro čmeláky, který bude sloužit naší přírodní zahradě.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  13. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR