ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekokodex

 • Papír je vzácný, šetříme s ním.
 • Při nakupování využíváme velká balení.
 • Dodržujeme školní řád.
 • Třídíme odpad.
 • Odpadky nenecháváme ležet na zemi ve třídě, ve městě ani v přírodě.
 • Netrháme chráněné rostliny.
 • Zvířata chráníme a pečujeme o ně.
 • Zbytečně nesvítíme.
 • Šetříme každou kapkou vody.
 • Chodíme pěšky nebo využíváme hromadnou dopravu.
 • Budujeme svou školní zahradu.
 • Pečujeme o zeleň ve škole.
 • Nevyhazujeme svačiny.
 • Větráme krátce, ale intenzivně.
 • Šetříme s toaletním papírem.

 

  Pro zájemce o včelaření

Naše škola navázala spolupráci s Českým svazem včelařů, konkrétně s bruntálskou částí a jejím předsedou panem inženýrem Novotným. Pan Novotný uspořádal pro zájemce malou přednášku – setkání, na téma včelaření a život včel. Kromě mlsání medu a prohlížení výbavy úlu bylo povídání plné zajímavých informací a aktivit. Dětem se setkání moc líbilo a jsou rozhodnuty stát se příští rok na jaře včelaři pod vedením zkušeného učitele. Zveme tímto všechny žáky, kteří by také měli zájem o včelařský kroužek, na lednové setkání budoucích včelařů. Již brzy bude také dán termín pravidelných schůzek. 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  14. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Po stopách vulkanické činnosti na Bruntálsku

V pondělí 16. 11. se v rámci ekologického dopoledne žáci 8. ročníku vypravili na geologickou exkurzi na blízký Uhlířský vrch. V rámci terénního cvičení hledali přímo v terénu stopy po vulkanické činnosti, díky které tento vrch vznikl. V odkryté stěně sopečného kužele si žáci prohlédli vrstvy tufitů i sopečné pumy. Seznámili se prostřednictvím výkladu průvodce a naučných tabulí se vzácnými druhy živočichů i rostlin, kteří se v současnosti na tomto místě vyskytují, a bohatou historií tohoto místa. Získané informace zaznamenali ve skupinách do pracovních listů. Na zpáteční cestě se ještě v přilehlém lesním porostu pokusili popsat stav fytocenózy a zoocenózy, poškození lesa a lesnická zařízení. Pro mnohé žáky to bylo příjemné propojení teoretických znalostí s praktickým pozorováním. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  20. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zajímavý program z oblasti environmentální výchovy

Na naší základní škole jsme se dohodli, že část dne před státním svátkem 17. listopadu budeme věnovat podpoře ekologické výchovy. Cílem bylo zvýšení úrovně environmentální výchovy žáků a zapojení vyššího počtu dětí do ekologických aktivit školy. Dětem bylo připomenuto, co se na naší škole dělá pro získání titulu Ekoškola. Rozmanité metody práce, které kromě vědomostí rozvijí u žáků jejich dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu, přinesly více zábavy a poučení než v běžné hodině a dětem se program velice líbil.

Děkujeme všem třídním učitelům, koordinátorce Evě Vroblové a také ekotýmu za pěknou akci.

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  19. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ježek jablka nežere

V pátek 13. 11. a v pondělí 16. 11. 2015 navštívila třídy II. B, II. C, I. B a I. C paní Marcela Rozprýmová ze SVČ Bruntál, aby žákům přiblížila život ježků. Formou besedy děti seznámila se základními životními podmínkami ježků. Děti se dozvěděly, že ježek je noční živočich, masožravec a savec, zjistily, jak přezimuje i kolik nachodí denně kilometrů. To, co se děti naučily o potravě ježků, hned využily při hře, ve které třídily obrázky ježčí potravy. Seznámily se také s nebezpečím, které ježkům hrozí v přírodě a na silnicích. Potom si všichni žáci živého ježka pohladili a pozorovali ho při jídle. Moc dobře ale vědí, že ve volné přírodě na ježky sahat nesmí (hrozba nemocí, přenos roztočů…) Na závěr si děti zahrály soutěžní hru, za kterou dostaly sladkou odměnu.Program ještě proběhne ve II. A.                 

Se SVČ budeme spolupracovat celý rok, jejich programy projdou téměř všechny třídy na 1. stupni + 6. ročníky (téma Hadi).                                                  

Spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců je součástí našeho dlouhodobého plánu environmentální výchovy.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. M. Zpěváková, Mgr. J. Pospíšilová, Mgr. E. Vroblová  18. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Společně za zdravé jírovce!

Naše jírovce, lidově kaštany, jsou napadeny klíněnkou jírovcovou. Poznáte to snadno. Na listech se objevují rezavé skvrny, často již v polovině léta.

KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ

je drobný, okrově hnědý motýlek délky 4 mm; larva je dlouhá 6 mm, má světle žlutou barvu a tmavší hlavu. Samička klade na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva (minují). V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. Ze spadaného listí se přesunují do půdy, kde přezimují. Škůdce nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jeich následné odumírání.

Učitelé s třídními kolektivy VI. A, V. A a V. C si nasadili rukavice a pustili se do hrabání listí v areálu bazénu a hřiště Slavoj. Společnými silami shrabali desítky pytlů listí a udělali veliký kus práce.  Shrabané listí bylo následně odklizeno TS Bruntál a spáleno. Děti k tomuto tématu také vytvořily barevné plakáty a zažily podstatu environmentální výchovy ve výuce.

Děkuji všem žákům i paní učitelce Martině Horákové a Šárce Burzové.

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  08. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Listopadová schůzka ekotýmu

Ekotým školyDalší schůzka ekotýmu se uskuteční v úterý 24. listopadu. 

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  08. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

21 žáků třídy VII. D se rozhodlo přidat k projektu, přiložit ruce k dílu a uklidit si před prahem našeho druhého domova – naší školou.

Je pátek 23. 10. a my, namísto sezení v lavicích, bereme pár plastových pytlů a jdeme pomoci pozemku naší školy od všeho nepořádku. Nepopulární prácičku začínáme na novém parkovišti za školní dílnou. Hned od začátku třídíme posbíraný odpad tak, aby se dal recyklovat. Po několika minutách je nám jasné, že budeme nacházet nejen všudypřítomné plastové láhve a papíry všeho druhu, ale i poklady vhodné do muzea kuriozit - například čtyřbarevnou propisovací tužku, sadu pravítek, bednu plnou nařezaného papíru,  jednu papuči, která nikomu neschází, nebo tepláky bez jediné dírky. Jestli někdo z vás rozpoznal své věci, má smůlu, jsou teď už patrně předělávány na druhotné suroviny.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Žáci VII. D a třídní učitel Mgr. M. Karásek  26. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekologický přírodopis v šestém ročníku

V šestých třídách v rámci Ekologického přírodopisu pracují žáci s metodickým programem Život lesa. Jedná se o pomůcku vytvořenou ekologickým centrem Sever a Lesy ČR.

Žáci hledali souvislost mezi lidským tělem a lesem jako jedinečným systémem a na svých plakátech znázornili například:

 •          Tůňku jako močový měchýř
 •          Krevní oběh jako spleť potůčku a říček
 •          Kůži jako kůru stromů
 •          Lesníka jako mozek lesa
 •          Játra jako lanýže
 •          Spadlý list jako smrt
 •          Zelené listy jako plíce
 •          Jehličí jako chloupky
 •          Kmen jako páteř
 •          Kameny jako svaly
 •          Červené mravence jako červené krvinky, černé jako bílé

Víme, že nejlépe se o lese učí přímo v lese, protože však nemáme vždy tu možnost bádat přímo v terénu, snažíme se alespoň těmito aktivitami dojít k porozumění „co na tom lese je“.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  26. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nasbíráno 307 kg pet víček - výborně a jen tak dále

Odvezli jsme 307 kg pet víček. Všem moc děkujeme a pokračujeme ve sbírání! Výtěžek investujeme do budování přírodní zahrady a část na charitu. Obzvláště děkujeme manželům Věře a Marianovi Křivánkovým za bezplatný odvoz a ochotu.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  20. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kaštany pro zvěř

Myslivec pan Zlatko Dvořák moc děkuje všem dětem, které přispěly ke krmení zvěře v zimě. Kaštany sbíráme dále! 

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  20. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR