ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekokodex

 • Papír je vzácný, šetříme s ním.
 • Při nakupování využíváme velká balení.
 • Dodržujeme školní řád.
 • Třídíme odpad.
 • Odpadky nenecháváme ležet na zemi ve třídě, ve městě ani v přírodě.
 • Netrháme chráněné rostliny.
 • Zvířata chráníme a pečujeme o ně.
 • Zbytečně nesvítíme.
 • Šetříme každou kapkou vody.
 • Chodíme pěšky nebo využíváme hromadnou dopravu.
 • Budujeme svou školní zahradu.
 • Pečujeme o zeleň ve škole.
 • Nevyhazujeme svačiny.
 • Větráme krátce, ale intenzivně.
 • Šetříme s toaletním papírem.

 

  Ekotým na Sluňákově

Program šitý na míru našemu Ekotýmu si pro nás připravili lektoři v Domě přírody Sluňákov. Absolvovali jsme šest hodin usilovné práce, ale nezapomněli ani na pohodu a odpočinkové hry. Všichni jsme si program moc užili a vše, co jsme se tam naučili, se nyní pokusíme aplikovat v praxi na naší škole.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  V přírodě a přece pod střechou

Často není jednoduché učit o zvířecí říši v přírodě, protože tam se nám živočichové před hlučnou třídou rádi schovávají. Nové poznatky jsme se tedy vydali se IV. B získat do zámeckého muzea na výstavu. Tam jsme měli celou jesenickou faunu jako na dlani a mohli jsme se pustit do bádání. Ještě, že v našem městě máme tak skvělou příležitost! 

viz stránky Muzea Bruntál:  http://www.mubr.cz/aktuality.php?p=aktuality-detail&cislo=40

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekoškola - získali jsme mezinárodní titul

EkoškolaNaše škola si v posledních dnech minulého roku připsala významný úspěch. 25. listopadu nás navštívili zástupci vzdělávacího ekologického centra Tereza, které je koordinátorem programu Ekoškola v České republice. Podrobili nás velmi podrobnému zkoumání, zvážili naše slova a hlavně skutky, pečlivě provedli audit a ocenili naši práci a nadšení. Na dva příští roky jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. Ten nás opravňuje užívat nejen označení Ekoškola, ale i vlajku a logo.

O co vlastně jde?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program určený pro základní a střední školy, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují, velká část zodpovědnosti je ponechána přímo žákům. Jsou povzbuzováni k aktivnímu postoji a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.  

Žáci naší školy tedy založili před několika lety školní Ekotým, provedli analýzu ekologického stavu školy a naplánovali opatření, která postupně realizujeme. Můžeme si vybrat z celé řady praktických činností, od zdánlivých maličkostí po závažná globální témata a velké projekty. Ve výuce probíráme témata Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Zaměstnanci a žáci školy udělali společně kus práce. Největší ocenění patří dětem, protože berou své ekologické aktivity vážně, mnohdy jsou odhodlanější, důslednější, nápaditější a zodpovědnější než my dospělí. Nevzdávají se a nerezignují.

Na závěr chceme zdůraznit, že získat titul Ekoškola se nepodaří hned tak každému. V celé naší republice se tímto titulem pyšní něco málo přes sto škol, v Moravskoslezském kraji je nás nyní 23. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  06. 01. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dražba na vánočním jarmarku

Výjimečnou součástí letošního jarmarku byla dražba dobroty z masa a klobásek. V dražbě zvítězila paní Kateřina Tisoňová, která získala klobáskovou černošku za 600,-- Kč. Paní Tisoňové děkujeme za finanční podporu. Výnos z dražby i veškeré příspěvky ze sbírky jsme poslali na účet, kde se shromažďují peníze na projekt přestavby atria. Pokud jste ještě o této akci neslyšeli, přečtěte si prosím informace níže. 

Podařilo se nám dostat náš projekt do finále dotační soutěže Era pomáhá regionům. Mezi nás, čtyři finalisty v jesenické oblasti, rozdělí Era finanční prostředky.

Abychom se umístili co nejvýše a obdrželi co nejvyšší finanční podporu pro náš projekt přestavby nevyužitého atria školy na prostor setkávání zdravých a postižených dětí, potřebujeme i Vaši podporu.

Čím více společně vybereme, tím více mohou naše děti získat. Prosíme přispějte jakoukoliv částkou i Vy.

Na stránkách www.erapomaharegionum.cz   oblast Jeseníky, projekt: Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my? Systémem „klikni a daruj“ můžete ještě do 6. 1. 2016 podpořit náš projekt.

Po kliknutí budete přesměrováni na platební portál, kde je nutné pro identifikaci uvést variabilní symbol 1701.

Nebuďme lhostejní, přispějme každý alespoň symbolickou částkou. Děkujeme.

 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  20. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Poradenství  Speciální třída  Spolek přátel školy  Stravování  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na vánoční jarmark 2015

Zveme Vás na vánoční jarmark!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  14. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pro zájemce o včelaření

Naše škola navázala spolupráci s Českým svazem včelařů, konkrétně s bruntálskou částí a jejím předsedou panem inženýrem Novotným. Pan Novotný uspořádal pro zájemce malou přednášku – setkání, na téma včelaření a život včel. Kromě mlsání medu a prohlížení výbavy úlu bylo povídání plné zajímavých informací a aktivit. Dětem se setkání moc líbilo a jsou rozhodnuty stát se příští rok na jaře včelaři pod vedením zkušeného učitele. Zveme tímto všechny žáky, kteří by také měli zájem o včelařský kroužek, na lednové setkání budoucích včelařů. Již brzy bude také dán termín pravidelných schůzek. 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  14. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Po stopách vulkanické činnosti na Bruntálsku

V pondělí 16. 11. se v rámci ekologického dopoledne žáci 8. ročníku vypravili na geologickou exkurzi na blízký Uhlířský vrch. V rámci terénního cvičení hledali přímo v terénu stopy po vulkanické činnosti, díky které tento vrch vznikl. V odkryté stěně sopečného kužele si žáci prohlédli vrstvy tufitů i sopečné pumy. Seznámili se prostřednictvím výkladu průvodce a naučných tabulí se vzácnými druhy živočichů i rostlin, kteří se v současnosti na tomto místě vyskytují, a bohatou historií tohoto místa. Získané informace zaznamenali ve skupinách do pracovních listů. Na zpáteční cestě se ještě v přilehlém lesním porostu pokusili popsat stav fytocenózy a zoocenózy, poškození lesa a lesnická zařízení. Pro mnohé žáky to bylo příjemné propojení teoretických znalostí s praktickým pozorováním. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  20. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zajímavý program z oblasti environmentální výchovy

Na naší základní škole jsme se dohodli, že část dne před státním svátkem 17. listopadu budeme věnovat podpoře ekologické výchovy. Cílem bylo zvýšení úrovně environmentální výchovy žáků a zapojení vyššího počtu dětí do ekologických aktivit školy. Dětem bylo připomenuto, co se na naší škole dělá pro získání titulu Ekoškola. Rozmanité metody práce, které kromě vědomostí rozvijí u žáků jejich dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu, přinesly více zábavy a poučení než v běžné hodině a dětem se program velice líbil.

Děkujeme všem třídním učitelům, koordinátorce Evě Vroblové a také ekotýmu za pěknou akci.

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  19. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ježek jablka nežere

V pátek 13. 11. a v pondělí 16. 11. 2015 navštívila třídy II. B, II. C, I. B a I. C paní Marcela Rozprýmová ze SVČ Bruntál, aby žákům přiblížila život ježků. Formou besedy děti seznámila se základními životními podmínkami ježků. Děti se dozvěděly, že ježek je noční živočich, masožravec a savec, zjistily, jak přezimuje i kolik nachodí denně kilometrů. To, co se děti naučily o potravě ježků, hned využily při hře, ve které třídily obrázky ježčí potravy. Seznámily se také s nebezpečím, které ježkům hrozí v přírodě a na silnicích. Potom si všichni žáci živého ježka pohladili a pozorovali ho při jídle. Moc dobře ale vědí, že ve volné přírodě na ježky sahat nesmí (hrozba nemocí, přenos roztočů…) Na závěr si děti zahrály soutěžní hru, za kterou dostaly sladkou odměnu.Program ještě proběhne ve II. A.                 

Se SVČ budeme spolupracovat celý rok, jejich programy projdou téměř všechny třídy na 1. stupni + 6. ročníky (téma Hadi).                                                  

Spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců je součástí našeho dlouhodobého plánu environmentální výchovy.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. M. Zpěváková, Mgr. J. Pospíšilová, Mgr. E. Vroblová  18. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Společně za zdravé jírovce!

Naše jírovce, lidově kaštany, jsou napadeny klíněnkou jírovcovou. Poznáte to snadno. Na listech se objevují rezavé skvrny, často již v polovině léta.

KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ

je drobný, okrově hnědý motýlek délky 4 mm; larva je dlouhá 6 mm, má světle žlutou barvu a tmavší hlavu. Samička klade na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva (minují). V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. Ze spadaného listí se přesunují do půdy, kde přezimují. Škůdce nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jeich následné odumírání.

Učitelé s třídními kolektivy VI. A, V. A a V. C si nasadili rukavice a pustili se do hrabání listí v areálu bazénu a hřiště Slavoj. Společnými silami shrabali desítky pytlů listí a udělali veliký kus práce.  Shrabané listí bylo následně odklizeno TS Bruntál a spáleno. Děti k tomuto tématu také vytvořily barevné plakáty a zažily podstatu environmentální výchovy ve výuce.

Děkuji všem žákům i paní učitelce Martině Horákové a Šárce Burzové.

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  08. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR