ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekokodex

 • Papír je vzácný, šetříme s ním.
 • Při nakupování využíváme velká balení.
 • Dodržujeme školní řád.
 • Třídíme odpad.
 • Odpadky nenecháváme ležet na zemi ve třídě, ve městě ani v přírodě.
 • Netrháme chráněné rostliny.
 • Zvířata chráníme a pečujeme o ně.
 • Zbytečně nesvítíme.
 • Šetříme každou kapkou vody.
 • Chodíme pěšky nebo využíváme hromadnou dopravu.
 • Budujeme svou školní zahradu.
 • Pečujeme o zeleň ve škole.
 • Nevyhazujeme svačiny.
 • Větráme krátce, ale intenzivně.
 • Šetříme s toaletním papírem.

 

  Termíny pro Ekotým a dobrovolné brigády - duben

11. dubna - pondělí – odvoz papíru, přijďte pomoc nakládat! Čas: 13:30. Tento den odpadají odpolední brigády!

12. dubna – úterý - Ekotým – sadíme na zahradě. Rukavice a dobré boty s sebou!  Čas: 14:00 – 16:00

18. dubna - pondělí – dobrovolná brigáda

                                                19. dubna - úterý – Ekotým – schůzka

                                                25. dubna – pondělí – dobrovolná brigáda

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  05. 04. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  VI. A v akci!

Příroda se probouzí, JARO máme tady! A protože chceme mít okolí školy krásně zelené, rozhodla se třída VI. A, že paní Přírodě malinko pomůže. Po celé tři dny stály děti u zelených prostranství školy se slogany, aby nejen svým spolužákům, ale i kolemjdoucím připomněly, že přírodu máme opravdu jen jednu, a že bychom si jí už měli začít konečně vážit.

Jak praví jedna česká moudrost: „Příroda nám dala už dost, je čas, abychom jí darovali i kus sebe.“

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  01. 04. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekologická výchova ve školní družině

Zapojili jsme se do projektu Dobrodružství se školní krysou Elisou a poznávali jsme jehličnaté stromy v parku. Poznáte, u jakého stromu na fotografii jsme se zastavili?

 Zobrazit galerii...

Autor: kolektiv vychovatelek ŠD  22. 03. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Setkání s panem místostarostou

Ekotým naší školy měl tu čest setkat se v únoru s prvním místostarostou města panem Vladimírem Jedličkou a debatovat o našich zkušenostech z ekologických aktivit a o významu, který přikládáme získaní titulu Ekoškola. Rozhovor byl velmi přátelský a otevřený, probrali jsme řadu nových zajímavých nápadů a námětů a pana místostarostu jsme našimi aktivitami a nadšením do práce znatelně potěšili. Děti zase byly nadšené z faktu, že i z vedení města se jim někdo věnuje a jejich mravenčí práci na naší škole sleduje. Všichni věříme, že se časem pustíme do společného projektu, a už těšíme se na další spolupráci. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  02. 03. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Šesťáci na návštěvě Stanice přírodovědců v Bruntále

Žáci šestého ročníku se tento měsíc vydali navštívit Stanici přírodovědců. Hodinový strhující program vedla zkušená lektorka Marcela Rozprýmová a šesťáci odcházeli plní dojmů a nových znalostí. Jistě Vám teď potvrdí, že HAD NENÍ SLIZKÝ!

viz Stanice přírodovědců: http://www.spbruntal.wbs.cz/

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  25. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekotým na Sluňákově

Program šitý na míru našemu Ekotýmu si pro nás připravili lektoři v Domě přírody Sluňákov. Absolvovali jsme šest hodin usilovné práce, ale nezapomněli ani na pohodu a odpočinkové hry. Všichni jsme si program moc užili a vše, co jsme se tam naučili, se nyní pokusíme aplikovat v praxi na naší škole.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  V přírodě a přece pod střechou

Často není jednoduché učit o zvířecí říši v přírodě, protože tam se nám živočichové před hlučnou třídou rádi schovávají. Nové poznatky jsme se tedy vydali se IV. B získat do zámeckého muzea na výstavu. Tam jsme měli celou jesenickou faunu jako na dlani a mohli jsme se pustit do bádání. Ještě, že v našem městě máme tak skvělou příležitost! 

viz stránky Muzea Bruntál:  http://www.mubr.cz/aktuality.php?p=aktuality-detail&cislo=40

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekoškola - získali jsme mezinárodní titul

EkoškolaNaše škola si v posledních dnech minulého roku připsala významný úspěch. 25. listopadu nás navštívili zástupci vzdělávacího ekologického centra Tereza, které je koordinátorem programu Ekoškola v České republice. Podrobili nás velmi podrobnému zkoumání, zvážili naše slova a hlavně skutky, pečlivě provedli audit a ocenili naši práci a nadšení. Na dva příští roky jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. Ten nás opravňuje užívat nejen označení Ekoškola, ale i vlajku a logo.

O co vlastně jde?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program určený pro základní a střední školy, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují, velká část zodpovědnosti je ponechána přímo žákům. Jsou povzbuzováni k aktivnímu postoji a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.  

Žáci naší školy tedy založili před několika lety školní Ekotým, provedli analýzu ekologického stavu školy a naplánovali opatření, která postupně realizujeme. Můžeme si vybrat z celé řady praktických činností, od zdánlivých maličkostí po závažná globální témata a velké projekty. Ve výuce probíráme témata Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Zaměstnanci a žáci školy udělali společně kus práce. Největší ocenění patří dětem, protože berou své ekologické aktivity vážně, mnohdy jsou odhodlanější, důslednější, nápaditější a zodpovědnější než my dospělí. Nevzdávají se a nerezignují.

Na závěr chceme zdůraznit, že získat titul Ekoškola se nepodaří hned tak každému. V celé naší republice se tímto titulem pyšní něco málo přes sto škol, v Moravskoslezském kraji je nás nyní 23. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  06. 01. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dražba na vánočním jarmarku

Výjimečnou součástí letošního jarmarku byla dražba dobroty z masa a klobásek. V dražbě zvítězila paní Kateřina Tisoňová, která získala klobáskovou černošku za 600,-- Kč. Paní Tisoňové děkujeme za finanční podporu. Výnos z dražby i veškeré příspěvky ze sbírky jsme poslali na účet, kde se shromažďují peníze na projekt přestavby atria. Pokud jste ještě o této akci neslyšeli, přečtěte si prosím informace níže. 

Podařilo se nám dostat náš projekt do finále dotační soutěže Era pomáhá regionům. Mezi nás, čtyři finalisty v jesenické oblasti, rozdělí Era finanční prostředky.

Abychom se umístili co nejvýše a obdrželi co nejvyšší finanční podporu pro náš projekt přestavby nevyužitého atria školy na prostor setkávání zdravých a postižených dětí, potřebujeme i Vaši podporu.

Čím více společně vybereme, tím více mohou naše děti získat. Prosíme přispějte jakoukoliv částkou i Vy.

Na stránkách www.erapomaharegionum.cz   oblast Jeseníky, projekt: Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my? Systémem „klikni a daruj“ můžete ještě do 6. 1. 2016 podpořit náš projekt.

Po kliknutí budete přesměrováni na platební portál, kde je nutné pro identifikaci uvést variabilní symbol 1701.

Nebuďme lhostejní, přispějme každý alespoň symbolickou částkou. Děkujeme.

 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  20. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Poradenství  Speciální třída  Spolek přátel školy  Stravování  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na vánoční jarmark 2015

Zveme Vás na vánoční jarmark!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  14. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR