ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekokodex

 • Papír je vzácný, šetříme s ním.
 • Při nakupování využíváme velká balení.
 • Dodržujeme školní řád.
 • Třídíme odpad.
 • Odpadky nenecháváme ležet na zemi ve třídě, ve městě ani v přírodě.
 • Netrháme chráněné rostliny.
 • Zvířata chráníme a pečujeme o ně.
 • Zbytečně nesvítíme.
 • Šetříme každou kapkou vody.
 • Chodíme pěšky nebo využíváme hromadnou dopravu.
 • Budujeme svou školní zahradu.
 • Pečujeme o zeleň ve škole.
 • Nevyhazujeme svačiny.
 • Větráme krátce, ale intenzivně.
 • Šetříme s toaletním papírem.

 

  Slavnostní předávání titulu Ekoškola v Senátu

Konečně nastal den D a zástupci naší školy si měli převzít titul Ekoškola. Praha nás přivítala zamračenou oblohou a jemným deštěm. Nás to neodradilo a s velkým očekáváním jsme dorazili do Senátu ČR ve Valdštejnské zahradě. Pro žáky tam byly připraveny různé aktivity, poznávali se s žáky jiných škol, vyměňovali si zkušenosti a poznatky z ekotýmů. Slavnostního předávání se účastnili zástupci ministerstva životního prostředí, nadace Tereza, Senátu ČR, kteří vyzdvihli práci všech zúčastněných škol a odevzdali diplom s titulem Ekoškola. Naši žáci byli hrdí, že mohli svou prací přispět k tak velkému úspěchu a že učí chovat se ekologicky všechny spolužáky, rodinné příslušníky a kamarády. Po slavnostním předání titulu nás paní průvodkyně provedla po Valdštejnském paláci a měli jsme možnost pozorovat při práci naše senátory.  Vyvrcholením krásného dne byla plavba na lodi po Vltavě a poznávání pamětihodností Prahy.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  23. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Enviromentální aktivita v IX. A

Co byste dělali, kdyby se město rozhodlo vytvořit novou skládku vedle vaší školy? Tento problém se snažili řešit v IX. A. Žáci byli rozděleni do několika skupin, např. hoteliéři, kteří na místě skládky chtěli postavit nový hotel. Dále tu byli zástupci města, ministerstva, zřizovatelé nového typu skládky. Každá skupina na začátku představila svůj program, názor na dané téma.

Po úvodní části mezi sebou diskutovaly jednotlivé skupiny, obhajovaly svůj názor, snažily se přesvědčit o pravdivosti svého programu. Všechny skupiny dospěly k závěru, že máme krásné město a není potřebné ho ničit nějakou skládkou, že ho chceme zachovat čisté pro další generace.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  23. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Certifikát enviromentálního vyúčtování

Certifikát enviromentálního vyúčtování

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televize a 239,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci  ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize a 239,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 6,12MWh elektřiny, 417,53 litrů ropy a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,87 tun.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Když děti učí děti…

…tak je to radost pohledět. Členové ekotýmu Monika Jošková, Denisa Balážová, Eliška Skarabellová, Adéla Mikulová a Štěpánka Haluzová se pustily do odvážného plánu. Připravily si pro první a páté ročníky dvouhodinový program o třídění odpadů a s radostí mohu říci, že výsledek byl skvělý. Staly se z nich skvělé průvodkyně tímto tématem a podařilo se jim udělat učení hrou. Moc holkám děkuji a těším se na další odvážlivce příští rok!

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Poslední schůzka Ekotýmu v tomto školním roce

Poslední schůzka Ekotýmu se koná 21. června . Budeme odpočívat, uděláme si oheň a společně zhodnotíme, jak se nám letošní práce v Ekotýmu dařila. Vezměte si s sebou něco na opékání a pití.

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  01. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Beseda o včelách v I. C

Minulý týden proběhla díky ochotě včelaře pana J. Vrobla beseda v I. C o životě a významu včel. Děti se zájmem plnily úkoly, vyzkoušely si včelařskou výstroj, ochutnaly med a získaly tak další nové a zajímavé poznatky.

Touto cestou bych chtěla panu Vroblovi poděkovat.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Dagmar Steinerová  31. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt Hliník

Jak všichni moc dobře víte, naše škola získala na konci roku 2015 – na dva roky – velké ocenění - mezinárodní titul EKOŠKOLA. Vděčíme za to nejen našemu výbornému EKOTÝMU, který pracuje na 100%,  ale také všem na Jedničce, kterým není naše planeta Země lhostejná.

EKOTÝM má za sebou už mnoho dílčích aktivit, spousta dalších je ještě čeká… Ta, kterou si pro všechny připravila na úterní den 24. 5. 2016 třída VI. A, se jmenovala HLINÍK.

Žáci se na tento den celých 14 dní vzorně připravovali - vyráběli trička, čepice, skládali básně o hliníku, vyráběli letáčky, Hliníkožrouta a v neposlední řadě získávali poznatky z různých zdrojů o tomto nebezpečném odpadu. Ty pak prezentovali nejen před svými spolužáky na obou stupních, ale i na bruntálském náměstí, kde veškeré informace předávali občanům formou připravených letáků.

Projektový den dopadl na jedničku! Děkuji své třídě VI. A za skvěle odvedenou práci.

Nezapomeňte! Hliník můžete donést našemu novému Hliníkožroutovi, který se nachází před vstupem na 1. stupeň.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  26. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Práce na zahradě jsou v plném proudu

Samozřejmě i letos usilovně pracujeme a budujeme školní výukovou zahradu. Můžeme se těšit na nové cedule označující daná stanoviště, pocitový chodníček, tabuli v přírodní učebně, nový okrasný záhon, včelí úl, hmyzí domečky a další prvky, které zvyšují možnost na této zahradě vyučovat. Chceme mít krásné prostory, kde se bude Vašim dětem báječně učit.

Můžete-li s budováním zahrady pomoci, finančně či fyzicky, budeme moc rádi…

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  24. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zástupci Lesů České republiky navštívili naši školu

Ekotým měl tu čest setkat se zástupci LČR, kteří si pro žáky připravili přednášku o preparaci lesních zvířat. V muzeích i ve školách se často setkáváme s vycpanými živočichy, ale jak dlouhá a náročná je cesta, která vede k úspěšnému výsledku? Přednášku doprovázelo mnoho fotografií a samozřejmě také samotná výstava preparovaných lesních živočichů. Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  24. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR