ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Pěvecký sbor Písnička
 

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již více než deset let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 2. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Cílem tohoto zájmového útvaru je vést děti k aktivnímu zpěvu, na základě dechových, hlasových, rytmických a melodických cvičení rozvíjet u dětí rytmické a melodické cítění, hlas, hudební paměť, hudební představivost a estetické cítění.

Repertoár sboru je pestrý - vánoční písně a koledy, písničky z dětských pohádek, filmů a muzikálů, umělé písně z repertoáru českých i zahraničních skladatelů, lidové písně a kánony.

 

  Bruntálský skřivánek 2016 - 2. stupeň

V pondělí 2. 5. 2016 se konal další ročník sólové pěvecké soutěže Bruntálský skřivánek, kterého se zúčastnili nejlepší zpěváčci naší školy od 6. do 9. třídy. Porota, která zasedla ve složení p. uč. Eva Zapalačová, p. uč. Alexandra Klánová, p. uč. Andrea Kožíšková, p. uč. Pavlína Daňková, měla nelehký úkol. Pěvecké výkony soutěžících byly velmi vyrovnané, děti zpívaly s chutí a nadšením.

Repertoár soutěžících byl pestrý. V programu zazněly písně lidové, umělé, písně z pohádek a dětských filmů, populární, v českém, slovenském i anglickém jazyce. Porota ocenila především svědomitou přípravu žáků a výběr krásných lidových písní. Výkony našich zpěváčků dokazují, že spojením talentu, píle žáků a pomoci jejich vyučujících, lze dosáhnout výborných výsledků. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  05. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pěvecká soutěž Bruntálský skřivánek - 1. stupeň

Dne 18. dubna 2016 se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu pro první stupeň Bruntálský skřivánek. Soutěž probíhala v učebně hudební výchovy na druhém stupni. Zúčastnilo se 36 zpěváčků z prvních až pátých tříd. Kategorie byly čtyři.

V první kategorii zpívali naši prvňáčci. Tuto kategorii vyhrála Eliška Vroblová  z I. C, na druhém místě skončil Josef Bartošák z I. B  a na třetím místě se umístila Magdaléna Mlčáková  z I. A.  Ve druhé kategorii se představili žáci z druhých tříd. Na prvním místě se umístila Daniela Vojáčková , na druhém místě skončila Ela Kostrůnková a na třetím místě se umístil Adam Šidlík. Všichni zpěváčci jsou ze II. C. Ve třetí kategorii se představili žáci ze třetích a  čtvrtých tříd. Na prvním místě se umístila Kristýna Valouchová z IV. C, na druhém místě Klára Vokálová z III. A a třetí místo si vyzpívala Sára Tökoli z IV. C. Ve čtvrté kategorii zpívali zpěváci pátých ročníků. Na prvním místě se umístila Natálie Bartošíková z V. B, na druhém místě se umístil Denis Vodička z V. C  a na krásném třetím místě se  umístila Veronika Duhajská z V. A. Porota měla opět velmi těžké rozhodování. V porotě zasedly tyto naše paní učitelky - paní učitelka Grenarová, Kožíšková, Vroblová, Zpěváková, Klánová a paní učitelka Zatloukalová fotila krásné fotečky. Všem paním učitelkám moc děkujeme a  samozřejmě blahopřejeme výhercům .  Ostatním našim žákům přejeme ty nejkrásnější a nejveselejší písničky. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Alexandra Klánová  19. 04. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Písnička a Notička na Velikonocích na zámku

V sobotu 19. 3. 2016 vystoupil pěvecký sbor Písnička společně s flétnovým souborem Notička s pásmem „Jarní písně a básně“ v kočárovně bruntálského zámku.

Pěvecký sbor se představil písněmi Voláme sluníčko od Jaromíra Nohavici, dále zazněla píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Kočka na okně, píseň Velikonoce od Pavla Nováka a lidové kánony Ej, padá a Náchodský zámeček. Flétnový soubor se představil  kánonem a pásmem lidových písní Šel tudy, Trávo, trávo, Husičky a Stála basa. Naši nejmenší zpestřili hudební program básněmi o jaru a jarních zvycích. Naši žáci vystupovali s chutí a radostí a podali velmi pěkný výkon, za který si zaslouží velkou pochvalu.

Návštěvníci velikonočních zámeckých trhů si spolu s námi užili nejen příjemné slunečné počasí, vyslechli jarní a velikonoční písně, básně a říkadla, ale také navštívili tradičně vyzdobené stánky a ochutnali nejrůznější velikonoční dobroty. Pohodová a příjemná jarní atmosféra všem připomněla, že svátky jara se již blíží!

Přejeme všem krásné a pohodové Velikonoce!

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  21. 03. 2016
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoce na bruntálském zámku 2015

V sobotu 12. 12. 2015 vystoupil pěvecký sbor Písnička na bruntálském zámku s pásmem vánočních písní a koled. V programu zazněly lidové koledy Nesem vám noviny, Dej bůh štěstí, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné neviňátko, Poslouchejte křesťané a vánoční píseň Chumelí. Písně zazněly s doprovodem kláves a Orffových nástrojů.

Krásné počasí, roztleskané publikum a nádherná vánoční výzdoba nádvoří i zámku - to vše návštěvníkům připomnělo, že nejkrásnější svátky roku již ťukají na dveře.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  14. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoční rolnička 2015 - soutěž ve zpěvu koled

Dne 9. 12. 2015 jsme se zúčastnili ve Vrbně pod Pradědem soutěže ve zpěvu vánočních koled „Vánoční rolnička“. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií. V první kategorii zpívali žáci prvních tříd. Za naši školu soutěžila Magdaléna Mlčochová a získala první zlaté místo. Za druhou kategorii soutěžili Adam Šidlík, Matyáš Červenka, Veronika Gybasová. I oni získali krásné první zlaté místo. Ve třetí kategorii nás reprezentovali žáci třetí třídy Klára Vokálová a Karolína Rokosová. Děvčata získala zlaté první místo. Čtvrtá kategorie byla zastoupena Adélou Mikulovou a Kateřinou Friedrichovou. V této kategorii jsme získali krásné druhé, tedy stříbrné místo a opět jedno zlaté, tedy první místo. V páté, předposlední kategorii, nás reprezentovali žáci pátého ročníku, Anna Valinová a Tomáš Rusnok, kteří získali opět první místo. Poslední, šestou kategorií byli zpěváčci základních uměleckých škol. V této kategorii nás reprezentovali Denis Vodička, Natálie Bartošíková a Kristýna Valouchová. Získali opět zlatá první místa. Byl to krásný zážitek. Všem gratulujeme. Ve Vrbně pod Pradědem nás vždy velmi mile a hezky přivítají krásnou vánoční výzdobou, která umocňuje vánoční atmosféru, milým úsměvem a výborným pohoštěním.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Alexandra Klánová  14. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Koncert (nejen) pro Barborky

Na společné vystoupení dramatického souboru Jednička, pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku jsme se všichni moc těšili. Čtvrtek 3. prosince byl určen jako den D. Slavnostně nazdobený velký sál bruntálského kina přivítal devadesát účinkujících a asi 200 diváků.

Zazněly písničky zimní i vánoční, veselá zabijačková roztleskala publikum, roztomilé recitování našich nejmenších vyčarovalo úsměvy na rtech a flétničky a klávesy zněly všem ještě dlouho v uších. Doufám, že se náš záměr – vnést do vašich srdcí pohodovou předvánoční náladu – povedl a že jste všichni odcházeli spokojeni.

Tento koncert jsme věnovali paní Alici Pospíšilové, která nám dlouhá léta komponovala hudbu k textům do našich hudebních pohádek a patřila do kruhu naší druhé dramaťácké rodiny.

Poděkování patří paní učitelce Horákové, Henčové, Zpěvákové, Zapalačové a Klánové za to, jak pěkně program sestavily a  vzorně nás připravily.

Na závěr chci dětem i dospělým popřát šťastné a veselé Vánoce! Také doufám, že všem dívkám a ženám, které si daly ,,barborku“ do vázy, větvička rozkvete a příští rok budou chystat svatbu.

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36045/koncert-nejen-pro-barborky-v-bruntalskem-kine-centrum

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.

 Zobrazit galerii...

Autor: Hana Bocková, IX. B  11. 12. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Písnička  Projekty  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záznam Adventního koncertu (nejen) pro Barborky

S potěšením vkládáme bezprostředně po úžasném a dojemném adventním koncertu našich žáků odkaz na televizi Polar. Velmi děkujeme všem milým učinkujícím a našim šikovným učitelkám za kouzelný zážitek.  

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36045/koncert-nejen-pro-barborky-v-bruntalskem-kine-centrum

  04. 12. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Písnička  Spolek přátel školy  Videa Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pěvecká soutěž „Bruntálský slavík“

Ve  čtvrtek 26. 11. 2015 proběhl již III. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaný „Bruntálský slavík“. Do soutěže se zapojily čtyři bruntálské základní školy a 40 nejlepších zpěváčků od první do deváté třídy.

V odborné porotě zasedli: za pořádající ZŠ Okružní pan ředitel Mgr. Leoš Sekanina a p. uč. Kašpaříková, za ZUŠ p. uč. Berenika Vičanová, p. uč. Fridrichová a p. uč. Svatava Střelcová.

Naši školu vzorně reprezentovalo celkem 12 zpěváčků a tři z nich se svými výbornými výkony zařadili mezi nejlepší!

V kategorii 3. - 4. tříd získala 2. místo Kristýna Valouchová  ze  IV. C

V kategorii  7. - 9. tříd získala 1. místo Natálie Dočková a 3. místo Alena Makayová (obě z IX. A)

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  26. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na adventní koncert

Koncert (nejen) pro Barborky

 

Srdečně Vás zveme

na předvánoční koncert žáků naší školy, který se uskuteční

ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 16:00 hodin

ve velkém sále kina v Bruntále.

Vystoupí děti z dramatického souboru Jednička,

pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku.

 

Těšíme se na Vás!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Organizační informace  Písnička  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Písnička v Moravské Třebové

V neděli 31. 5. 2015 si pěvecký sbor Písnička zazpíval na nádvoří renesančního zámku v Moravské Třebové na festivalu Moravskotřebovské arkády.

XV. ročník tohoto hudebního festivalu uspořádala již tradičně ZUŠ Moravská Třebová ve spolupráci s občanským sdružením Fermáta. Hudební festival probíhal celý týden, jeho součástí byla charitativní vystoupení v domovech seniorů a v ústavech sociální péče v Moravské Třebové a blízkém okolí. Součástí festivalu byla také celorepubliková přehlídka výtvarných prací nazvaná „Výtvarný svět na zámku“.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  01. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR