ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

Pěvecký sbor Písnička
 

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již více než deset let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 2. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Cílem tohoto zájmového útvaru je vést děti k aktivnímu zpěvu, na základě dechových, hlasových, rytmických a melodických cvičení rozvíjet u dětí rytmické a melodické cítění, hlas, hudební paměť, hudební představivost a estetické cítění.

Repertoár sboru je pestrý - vánoční písně a koledy, písničky z dětských pohádek, filmů a muzikálů, umělé písně z repertoáru českých i zahraničních skladatelů, lidové písně a kánony.

 

  Pěvecká soutěž Bruntálský skřivánek - 1. stupeň

Dne 18. dubna 2016 se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu pro první stupeň Bruntálský skřivánek. Soutěž probíhala v učebně hudební výchovy na druhém stupni. Zúčastnilo se 36 zpěváčků z prvních až pátých tříd. Kategorie byly čtyři.

V první kategorii zpívali naši prvňáčci. Tuto kategorii vyhrála Eliška Vroblová  z I. C, na druhém místě skončil Josef Bartošák z I. B  a na třetím místě se umístila Magdaléna Mlčáková  z I. A.  Ve druhé kategorii se představili žáci z druhých tříd. Na prvním místě se umístila Daniela Vojáčková , na druhém místě skončila Ela Kostrůnková a na třetím místě se umístil Adam Šidlík. Všichni zpěváčci jsou ze II. C. Ve třetí kategorii se představili žáci ze třetích a  čtvrtých tříd. Na prvním místě se umístila Kristýna Valouchová z IV. C, na druhém místě Klára Vokálová z III. A a třetí místo si vyzpívala Sára Tökoli z IV. C. Ve čtvrté kategorii zpívali zpěváci pátých ročníků. Na prvním místě se umístila Natálie Bartošíková z V. B, na druhém místě se umístil Denis Vodička z V. C  a na krásném třetím místě se  umístila Veronika Duhajská z V. A. Porota měla opět velmi těžké rozhodování. V porotě zasedly tyto naše paní učitelky - paní učitelka Grenarová, Kožíšková, Vroblová, Zpěváková, Klánová a paní učitelka Zatloukalová fotila krásné fotečky. Všem paním učitelkám moc děkujeme a  samozřejmě blahopřejeme výhercům .  Ostatním našim žákům přejeme ty nejkrásnější a nejveselejší písničky. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Alexandra Klánová  19. 04. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Písnička a Notička na Velikonocích na zámku

V sobotu 19. 3. 2016 vystoupil pěvecký sbor Písnička společně s flétnovým souborem Notička s pásmem „Jarní písně a básně“ v kočárovně bruntálského zámku.

Pěvecký sbor se představil písněmi Voláme sluníčko od Jaromíra Nohavici, dále zazněla píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Kočka na okně, píseň Velikonoce od Pavla Nováka a lidové kánony Ej, padá a Náchodský zámeček. Flétnový soubor se představil  kánonem a pásmem lidových písní Šel tudy, Trávo, trávo, Husičky a Stála basa. Naši nejmenší zpestřili hudební program básněmi o jaru a jarních zvycích. Naši žáci vystupovali s chutí a radostí a podali velmi pěkný výkon, za který si zaslouží velkou pochvalu.

Návštěvníci velikonočních zámeckých trhů si spolu s námi užili nejen příjemné slunečné počasí, vyslechli jarní a velikonoční písně, básně a říkadla, ale také navštívili tradičně vyzdobené stánky a ochutnali nejrůznější velikonoční dobroty. Pohodová a příjemná jarní atmosféra všem připomněla, že svátky jara se již blíží!

Přejeme všem krásné a pohodové Velikonoce!

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  21. 03. 2016
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoce na bruntálském zámku 2015

V sobotu 12. 12. 2015 vystoupil pěvecký sbor Písnička na bruntálském zámku s pásmem vánočních písní a koled. V programu zazněly lidové koledy Nesem vám noviny, Dej bůh štěstí, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné neviňátko, Poslouchejte křesťané a vánoční píseň Chumelí. Písně zazněly s doprovodem kláves a Orffových nástrojů.

Krásné počasí, roztleskané publikum a nádherná vánoční výzdoba nádvoří i zámku - to vše návštěvníkům připomnělo, že nejkrásnější svátky roku již ťukají na dveře.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  14. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoční rolnička 2015 - soutěž ve zpěvu koled

Dne 9. 12. 2015 jsme se zúčastnili ve Vrbně pod Pradědem soutěže ve zpěvu vánočních koled „Vánoční rolnička“. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií. V první kategorii zpívali žáci prvních tříd. Za naši školu soutěžila Magdaléna Mlčochová a získala první zlaté místo. Za druhou kategorii soutěžili Adam Šidlík, Matyáš Červenka, Veronika Gybasová. I oni získali krásné první zlaté místo. Ve třetí kategorii nás reprezentovali žáci třetí třídy Klára Vokálová a Karolína Rokosová. Děvčata získala zlaté první místo. Čtvrtá kategorie byla zastoupena Adélou Mikulovou a Kateřinou Friedrichovou. V této kategorii jsme získali krásné druhé, tedy stříbrné místo a opět jedno zlaté, tedy první místo. V páté, předposlední kategorii, nás reprezentovali žáci pátého ročníku, Anna Valinová a Tomáš Rusnok, kteří získali opět první místo. Poslední, šestou kategorií byli zpěváčci základních uměleckých škol. V této kategorii nás reprezentovali Denis Vodička, Natálie Bartošíková a Kristýna Valouchová. Získali opět zlatá první místa. Byl to krásný zážitek. Všem gratulujeme. Ve Vrbně pod Pradědem nás vždy velmi mile a hezky přivítají krásnou vánoční výzdobou, která umocňuje vánoční atmosféru, milým úsměvem a výborným pohoštěním.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Alexandra Klánová  14. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Koncert (nejen) pro Barborky

Na společné vystoupení dramatického souboru Jednička, pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku jsme se všichni moc těšili. Čtvrtek 3. prosince byl určen jako den D. Slavnostně nazdobený velký sál bruntálského kina přivítal devadesát účinkujících a asi 200 diváků.

Zazněly písničky zimní i vánoční, veselá zabijačková roztleskala publikum, roztomilé recitování našich nejmenších vyčarovalo úsměvy na rtech a flétničky a klávesy zněly všem ještě dlouho v uších. Doufám, že se náš záměr – vnést do vašich srdcí pohodovou předvánoční náladu – povedl a že jste všichni odcházeli spokojeni.

Tento koncert jsme věnovali paní Alici Pospíšilové, která nám dlouhá léta komponovala hudbu k textům do našich hudebních pohádek a patřila do kruhu naší druhé dramaťácké rodiny.

Poděkování patří paní učitelce Horákové, Henčové, Zpěvákové, Zapalačové a Klánové za to, jak pěkně program sestavily a  vzorně nás připravily.

Na závěr chci dětem i dospělým popřát šťastné a veselé Vánoce! Také doufám, že všem dívkám a ženám, které si daly ,,barborku“ do vázy, větvička rozkvete a příští rok budou chystat svatbu.

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36045/koncert-nejen-pro-barborky-v-bruntalskem-kine-centrum

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.

 Zobrazit galerii...

Autor: Hana Bocková, IX. B  11. 12. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Písnička  Projekty  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záznam Adventního koncertu (nejen) pro Barborky

S potěšením vkládáme bezprostředně po úžasném a dojemném adventním koncertu našich žáků odkaz na televizi Polar. Velmi děkujeme všem milým učinkujícím a našim šikovným učitelkám za kouzelný zážitek.  

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36045/koncert-nejen-pro-barborky-v-bruntalskem-kine-centrum

  04. 12. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Písnička  Spolek přátel školy  Videa Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pěvecká soutěž „Bruntálský slavík“

Ve  čtvrtek 26. 11. 2015 proběhl již III. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaný „Bruntálský slavík“. Do soutěže se zapojily čtyři bruntálské základní školy a 40 nejlepších zpěváčků od první do deváté třídy.

V odborné porotě zasedli: za pořádající ZŠ Okružní pan ředitel Mgr. Leoš Sekanina a p. uč. Kašpaříková, za ZUŠ p. uč. Berenika Vičanová, p. uč. Fridrichová a p. uč. Svatava Střelcová.

Naši školu vzorně reprezentovalo celkem 12 zpěváčků a tři z nich se svými výbornými výkony zařadili mezi nejlepší!

V kategorii 3. - 4. tříd získala 2. místo Kristýna Valouchová  ze  IV. C

V kategorii  7. - 9. tříd získala 1. místo Natálie Dočková a 3. místo Alena Makayová (obě z IX. A)

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  26. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na adventní koncert

Koncert (nejen) pro Barborky

 

Srdečně Vás zveme

na předvánoční koncert žáků naší školy, který se uskuteční

ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 16:00 hodin

ve velkém sále kina v Bruntále.

Vystoupí děti z dramatického souboru Jednička,

pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku.

 

Těšíme se na Vás!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Organizační informace  Písnička  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Písnička v Moravské Třebové

V neděli 31. 5. 2015 si pěvecký sbor Písnička zazpíval na nádvoří renesančního zámku v Moravské Třebové na festivalu Moravskotřebovské arkády.

XV. ročník tohoto hudebního festivalu uspořádala již tradičně ZUŠ Moravská Třebová ve spolupráci s občanským sdružením Fermáta. Hudební festival probíhal celý týden, jeho součástí byla charitativní vystoupení v domovech seniorů a v ústavech sociální péče v Moravské Třebové a blízkém okolí. Součástí festivalu byla také celorepubliková přehlídka výtvarných prací nazvaná „Výtvarný svět na zámku“.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  01. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pěvecká soutěž Májová notička

Ve středu 13. 5. se konal již XVIII. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní Májová notička. Základní škola v Břidličné přivítala téměř 60 zpěváčků z 10 základních škol celého okresu. Své pěvecké dovednosti předvedli děti ze tří bruntálských základních škol, dále přijeli výborní zpěváčci z Dětřichova, Rýmařova, Horního Benešova a Vrbna pod Pradědem. Naši žáci ve velké konkurenci obstáli na výbornou a svými výkony potvrdili, že patří opravdu mezi nejlepší.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  14. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR