ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Desetiboj na jedničku

Pozor! Pohov!

Nová celoroční soutěž pro žáky a žákyně 6. až 9. tříd!

Chceš otestovat svou rychlost, sílu, vytrvalost, pružnost a svůj odraz?

Chceš se poměřit s ostatními sportovci z naší školy a třeba je i porazit?

Jestliže ano, pak je tu právě pro tebe celoroční sportovní soutěž všestrannosti.

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Mgr. Pavel Pytela  22. 09. 2013
 Kategorie: Aktivity  Desetiboj na jedničku  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Veletrh zdraví a sociálních služeb

V sobotu 14. září 2013 se ve Společenském domě v Bruntále konal již IX. ročník Veletrhu zdraví a sociálních služeb.

V úvodu celého dopoledne se představil pěvecký sbor Písnička ve společném pásmu s flétnovým souborem naší školy. V programu zazněly písně Den jako malovaný, veselé kánony Dumla, dumla, Jepo i tai tai a píseň Petra Skoumala Kolik je na světě věcí.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  19. 09. 2013
 Kategorie: Aktivity  Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, i v tomto školním roce jsem tu pro Vás

Potřebujete v něčem poradit, něco zkonzultovat, vysvětlit anebo si jen tak popovídat? Nebojte se mě kontaktovat – jsem tu přeci pro VÁS.

Konzultační hodiny pro rodiče mám každé úterý 14:00-15:30 (po předchozí dohodě i v jiném termínu). Abych na Vás měla dostatek času je dobré si konzultaci předem sjednat – buď telefonicky či prostřednictvím SMS na čísle 733 748 783 anebo e-mailem na lenka.psycholog@seznam.cz.

Pro žáky jsem k dispozici vždy před vyučováním (7:30-8:00) a o velké přestávce (9:40-9:55). V ostatních časech kdykoliv, ale vždy jen po předchozí domluvě.

Na spolupráci se těší VAŠE školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová.

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  06. 09. 2013
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Speciální třída při ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Vážení rodiče,

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 nabízí již jedenáctým rokem kvalitní vzdělávání dětem s autismem, Downovým syndromem a kombinovanými vadami v naší speciální třídě. S dětmi pracují odborně způsobilá a zkušená učitelka a asistent pedagoga.

Máte-li dítě s podobnými potížemi a problémy, přijďte se k nám podívat, případně nás kontaktujte e-mailem či telefonicky na čísle 552 306 880.

Napsal: Bc. Radek Štěpaník  07. 01. 2013
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Exkurze

Projekt: Zvyšování zájmu o další studium technických oborů, technické zručnosti a dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání v oblasti řemesel.

Součástí projektu jsou exkurze do vybraných provozů. Žáci 9. ročníku podle projeveného zájmu navštívili světového výrobce varhan a hudebních nástrojů Rieger–Kloss v Krnově a seznámili se s podmínkami a možnostmi studia na Střední umělecké škole varhanářské, jedinečné v republice.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  01. 11. 2012
 Kategorie: Hlavní stránka  Vzájemně sdílíme partnerství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Co by měl umět prvňáček před nástupem do školy (pohled pedagoga)

 • správně vyslovovat všechny hlásky (možné je tolerovat R,Ř)
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • vědět, jak se jmenuje, kolik mu je let a kde bydlí
 • držet správně tužku, netlačit
 • vybarvovat jednoduché tvary bez většího přetahování
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • pozdravit, poprosit, poděkovat
 • samostatně se obléct, zapnout knoflíky, zavázat boty
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vydržet pracovat na zadaném úkolu alespoň 15 minut, úkol dokončit
 • poznat a pojmenovat základní barvy
 • poznat, kde je víc a kde míň
 • sluchem identifikovat první hlásku ve slově
Napsala: Mgr. Iveta Zatloukalová  30. 05. 2012
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Výchovný poradce pro 1. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Psycholog odpovídá - učení se a domácí příprava

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ráda bych Vám nabídla novou službu. Pokud máte nějaký dotaz, potřebujete informaci či s něčím poradit, napište mi na email lenka.psycholog@seznam.cz. Třeba Vaše otázka bude zajímat i ostatní rodiče – odpovědi na nejčastější dotazy najdete v této rubrice.

Dnes začínáme častým dotazem týkajícího se učení a domácí přípravy. Jak se tedy správně učit? Především si vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek klidu, času a prostoru pro zapamatování učiva. Lze je shrnout do následujících kroků:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 10. 2011
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záškoláctví a jeho skryté formy

Vzhledem k tomu, že v ČR máme povinnou školní docházku je pochopitelně nutné, aby žáci chodili do školy pravidelně, a z toho samozřejmě plyne povinnost i pro školní zařízení, aby jejich docházku evidovala. Protože se vždy našli žáci, kteří se škole vyhýbali, je vlastně záškoláctví jev starý jako škola sama. Ale je chybou dát dítěti nálepku ulejváka, kterému se nechce chodit do školy. Tak jednoduché to není...

Co je vlastně záškoláctví

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  09. 11. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stres - náš každodenní společník

V minulém článku o výkonnosti jsme narazili na termín stres. Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala několik dotazů a se stresem máme všichni svoji zkušenost, rozhodla jsem se další článek věnovat právě stresu. Blížící se konec školního roku je zrovna jedním z jeho zdrojů...

Stres – zvláštní fenomén, kolik už o něm bylo popsáno stran. Nejen, že je tu stále s námi, ale díky narůstajícím požadavkům a zrychlujícímu se tempu života se objevuje stále častěji. Dá se mu vyhnout? Lze žít bez něj? Je stres jenom škodlivý? Je možné proti němu bojovat? A jakými způsoby? To jsou jen některé otázky, které člověka napadají… Nejprve se podívejme na to, co to vlastně stres je, jaké druhy známe a zda je život bez stresu vůbec možný… Stres, i když v jiné podobě, prožívali již lidé v době kamenné a těžko se dá předpokládat, že by v nejbližších letech úplně vymizel. Dnes je běžně užívaným pojmem. Kdo z nás někdy neřekl „Jsem ve stresu.“ „Mám stres.“ „Jsem stresován“? Zvykli jsme si jím označovat všechny možné okolnosti a podněty každodenního života, které nám jsou nějak nepříjemné. Není divu, stres nás provází celým našim životem – ve škole, v zaměstnání, na ulici, v dopravních prostředcích… Ačkoliv za dlouhá desetiletí zkoumání existuje velké množství definic, žádná z nich nedošla všeobecného uznání. Zřejmě proto, že stres je fenoménem přesahující hranice několika vědních disciplín a je těžké ho v jedné definici plně vystihnout. Navíc co autor, to jiný názor. Nejčastěji se však používá nejrůzněji upravená definice „otce stresu“ fyziologa a psychologa Hanse Bruna Selyeho (1907-1981), který stres popsal jako nespecifickou stereotypní odpověď organizmu na nadměrné zatížení. Stresové situace jsou tedy vlastně zesílením, vystupňováním běžných životních nároků na člověka. V literatuře se můžeme setkat s několika významy slova stres. Nejčastěji bývá popisován jako soubor změn, odpověď organismu na stresující činitele. Jindy zase jako celá těžká situace či stav člověka (organizmu) vystaveného nepříznivým vlivům prostředí. Někteří autoři dokonce jako stres označují i podmínky, okolnosti či nepříznivé faktory, které na člověka působí. Ty však častěji bývají označovány jako tzv. stresory. Asi každého napadne otázka, zda se lze stresu vyhnout anebo ho z lidského života odstranit. Nelze. Stres je všudypřítomnou součástí našeho života, stejně jako jídlo nebo láska. Provází nás každý den, celý život, ať už v rovině pracovní, rodinné nebo sociální. Setkává se s ním kdokoliv z nás, nezávisle na věku, pohlaví, postavení či vzdělání. Odlišná je pouze míra, intenzita a prožívání stresu. Ale je stres jenom negativním a škodlivým jevem? Poškozuje náš organizmus anebo mu může i prospívat? Selye rozlišoval dva druhy stresu – eustres a distres, podle toho, jak na člověka působí. Zjistil totiž, že stres může člověka jak posilovat, tak i ničit. Eustres je zátěží příjemnou a radostnou, spojenou s pozitivními emocemi, proto ho mnoho lidí vyhledává. Ať už ve formě tzv. extrémních sportů (horolezectví, bungee jumping, parašutismus, maratón, triatlon), přihlížení automobilovým závodům v očekávání dramatických situací, sledováním hororů, hraním hazardních her, sázením, promiskuitním sexem anebo třeba prací načerno. Eustres dodává energii, vzbuzuje očekávání, podněcuje člověka tím, že na něj klade vyšší nároky, a tak lépe rozvíjí výchozí potenciál. Jedná se vlastně o pozitivní reakci těla na různé druhy požadavků či nároků. Navíc je určitá míra stresu pro život přímo nezbytná. Napětí, které v těle při stresu vzniká, nám umožňuje rychlé reagování (např. na kritickou situaci), podněcuje organizmus ke zvýšení výkonu (ve stavu nabuzení máme totiž daleko větší výkonnost než obvykle), mobilizuje síly. Přiměřený stres zlepšuje soustředění, paměť, pomáhá nám překonávat překážky a zvládat životní výzvy, stimuluje tak náš vývoj. Pokud je ale stres příliš intenzívní, působí dlouhodobě anebo přestaneme nároky okolí zvládat, hovoříme o tzv. distresu. Objevuje se tehdy, jsou-li požadavky vysoké a možnosti, jak se s problémem vypořádat zase nízké. Přetížení má za následek snížení schopnosti organismu znovu obnovit stabilitu systému a nastolit vnitřní rovnováhu, která byla vnějšími vlivy narušena. Vysoká míra stresu znemožňuje uvolnění, oslabuje výkon, objevují se tělesné a psychické potíže, v krajním případě dochází k celkovému vyčerpání až smrti…

Příště si povíme něco o stresorech, tedy o situacích či událostech, které v nás vyvolávají stres…

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  23. 06. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Co ovlivňuje naši výkonnost - aneb co jsou to biologické hodiny

Naše výkonnost je ovlivňována mnoha faktory. Tím nejdůležitějším jsou naše biologické hodiny. Znalost biorytmů nám může velmi pomoci si nejen lépe zorganizovat učení i práci, ale má významný vliv na naší výkonnost. Ta se pak pochopitelně promítá do spokojenosti, pohody či úspěšnosti ve škole i zaměstnání.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  26. 05. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR