ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Hledáme nové cesty

Stále přemýšlíme, jak bychom udělali pro naše žáky vyučování zajímavější. Proto nás zaujal zcela jiný přístup prof. Milana Hejného k výuce matematiky. Hejného metoda je založena na respektování dvanácti klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

Všichni vyučující 1. stupně a učitelé matematiky na 2. stupni se zúčastnili úvodního semináře k Hejného metodě. Zaujala nás natolik, že jsme navštívili ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, kde ji již zkouší v praxi. Podívali jsme se na hodinu matematiky v první a druhé třídě. Tato exkurze nás jen posílila v odhodlání vzdělávat se v Hejného metodě a uvádět ji do praxe.

Napsala: Mgr. Iveta Zatloukalová  15. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Činnosti v květnu

Děti si připravily pěkné dárečky pro maminky, které měly v tomto měsíci svátek.

V úterý 13. 5. jsme byli v kině na animované pohádce Turbo.

V květnu proběhnou celodružinové soutěže:

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Alena Palová  15. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nepovinný předmět Comenia Script

V letošním roce vzděláváme více než sto dětí s různými poruchami učení. Jedním z problémů, se kterými se žáci potýkají, je naše krásné, ale poměrně složité spojité písmo. Pokud i Vaše dítě patří mezi děti s poruchou učení, víte sami dobře, jak se s psaním potýká a jak vypadají jeho sešity a poznámky (hlavně na 2. stupni). Proto jsme se rozhodli pomoci jim a umožnit, aby používali snadnější a pro ně jednodušší nespojité písmo Comenia Script. Po podrobném seznámení s tímto písmem a po proškolení učitelů jsme došli k závěru, že nechceme ustoupit od běžného spojitého písma, jehož osvojení v začátku školní docházky účinně rozvíjí schopnosti dítěte a výborně koresponduje s metodou čtení sfumato, ale nespojité písmo chceme nabídnout právě dětem s poruchou učení, kterým by mělo velmi usnadnit život.

Od září tedy nabízíme pro letošní třeťačky až šesťáky výuku písma Comenia Script jako nepovinného předmětu. Přednostně chceme uspokojit poptávku dětí s SPU, ale přijmeme i zájemce bez poruchy učení. Písmo má totiž řadu výhod i pro ostatní. Nepovinný předmět povedou Mgr. Eva Kostrůnková a Mgr. Iveta Zatloukalová. Paní učitelka Kostrůnková bude na našich stránkách zveřejňovat důležité informace a odkazy k této problematice.

V nejbližších dnech obdrží rodiče žáků s poruchou učení z uvedených ročníků předběžné přihlášky do nepovinného předmětu. Rodiče ostatních žáků nás mohou sami oslovit, pokud by chtěli, aby se i jejich dítě nové písmo naučilo.

Možná máte dojem, že na rozhodnutí bude dost času začátkem září, ale právě v těchto dnech plánujeme organizaci příštího roku a potřebujeme alespoň přibližně znát počet zájemců o výuku Comenia Script.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  13. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní fyzikální soutěž 2013/2014

V letošním školním roce se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili již pátého ročníku „Školní fyzikální soutěže“.

Formou testových otázek si ověřili své vědomosti z fyziky. Nejlepších výsledků dosáhly kolektivy těchto tříd: VIII. A, IX. B, VIII. D, IX. A, VI. C.

V jednotlivcích v soutěži uspěli tato děvčata a chlapci:
Eliška Hermanová, Jan Melčák, Lenka Rapantová, Veronika Zpěváková, Alice Adametzová, Erik Pesel, Vojtěch Machů, Jan Musil, Ondřej Kopka, Kateřina Romanská, Gréta Ulmová, Tom Bregin, Matěj Holubec, Barbora Kovaříková, Jan Lužný, Adéla Patrovská, Ondřej Petruška, Jan Genzer, Bronislav Ondrušek, Silvie Vlachynská, Hana Krykorková, Ladislav Majerčák.

Napsala: Mgr. Eva Vodičková  12. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dětem slouží školní zahrada v bruntálské škole k poznání

Článek zveřejněný v: Bruntálský a krnovský deník.cz

  10. 05. 2014
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Májová notička

V úterý 6. května 2014 se nejlepší zpěváčci prvního stupně naší školy zúčastnili v Břidličné 17. ročníku pěvecké soutěže Májová notička. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet škol okresu Bruntál. Soutěžily mezi sebou děti z Horního Benešova, Horního Města, Huzové, Rýmařova, ze tří bruntálských škol, Krnova a Staré Vsi.

Pěvecké klání všechny děti braly s velkou odpovědností. Dokladem toho jsou úžasná umístění všech našich žáků.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Monika Zpěváková  07. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čarodějnické odpoledne

V naší družině se poslední den v dubnu slétly čarodějnice v rozličných maskách. Abychom si to užili co nejdéle, i v maskách jsme šli na oběd. Poté následoval rej a tanec  v diskotékovém rytmu. Počasí nám přálo, tak jsme  vyrazili na školní hřiště, kde si děti zasoutěžily různé hry. Na šesti stanovištích prokazovaly svoji šikovnost a zdatnost: chytaly rybičky na udičky, namotávalypavouky na nit, skákaly s míčem mezi koleny, shazovaly kuželky aj. úkoly.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Alena Palová  05. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Sběr elektro zařízení

Pokud máte doma nepotřebný, třeba i nefunkční, počítač či notebook, monitor, repro bedny, klávesnici, myš, tiskárnu, nepoužívané - klidně i zaschlé - tonery, ladem ležící pevné disky, paměti, procesory, chladiče, základní desky, rozšiřující karty, kabely... a třeba i staré rádio, magnetofon, video... zbytečně zabírající místo, přineste je k nám do školy.

Zařízení bude odvezeno pořadateli akce, část z nich projde recyklací a stane se zdrojem hodnotných druhotných surovin, další část pak bude repasována a věnována charitativním organizacím.

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Bc. Radek Štěpaník  03. 05. 2014
 Kategorie: Baterie  Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Škoda Auto, pobočný závod Kvasiny

Vybraní žáci 8. a 9. ročníků si na pomyslné šňůře exkurzí do podniků strojírenské výroby tentokrát prohlédli dosud asi nejzajímavější závod – Škoda Auto v Kvasinách. Podnik, který je dnes se svými 4 400 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v Královehradeckém kraji.

Kluci viděli celý montážní provoz výroby dnešních modelů. Vysoké procento automatizované výroby je přímo fascinoval. Údiv neskrývali nad organizací pracovních postupů. Nejraději by všechno fotografovali, ale přísný zákaz to nedovoloval. Nechtěli věřit, když jsem je informoval o množství vyrobených aut za den.  Tipnete si? Je to skoro 800 aut! V Nošovicích vyrobí 1 300 za den a v Ovčárech u Kolína – továrna TPCA vyrobí  1 000 aut. Denně v těchto třech závodech vyjede z výrobních linek 3 000 aut.

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  02. 05. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Vzájemně sdílíme partnerství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Slavnostní otevření výuky v přírodní učebně

V letošním školním roce žáci i učitelé naší školy společnými silami budují školní zahradu.

Dne 22. dubna 2014 jsme oslavili výhru v projektu zelené školy malou slavností na nově vznikající zahradě. Akce se zúčastnili žáci 2. – 8. tříd, kteří se nejvíce podíleli na vzniku školní zahrady prostřednictvím jarních brigád. Společně s učiteli tak otevřeli výuku ve školní zahradě. Pozvání přijal pan Janeček z Regionu.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Veronika Zpěváková  01. 05. 2014
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR