ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Sdělení ředitelky školy

Ve školním roce 2015/16  budeme otevírat v souladu s doporučením Rady města Bruntál tři první třídy, do nichž budou přednostně přijati žáci s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu.

Kritéria pro přijetí:

 1. věk dítěte
 2. bydliště ve školském obvodu
 3. kapacita školy

V případě rovnosti pořadí uchazečů bude přihlédnuto k sourozeneckým a příbuzenským vztahům.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  15. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zápis do 1. třídy

...proběhne v následujících termínech:

 • pátek 13. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 14. února 2015 od 8:00 do 11:00 hodin

Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které dovrší do 31. 8. tohoto roku věk 6 let, a děti, jimž byl minulý školní rok odložen začátek školní docházky.

Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte!

Pro rodiče předškoláků chystáme na 28. ledna besedu ve školní jídelně, začínáme v 16:00.

  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zápis do 1. třídy - informace pro rodiče

Podle zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jste povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§36, odst. 4).

Řádný termín nástupu povinné školní docházky:

 • dítě narozené do 31. 8. 2009.

K zápisu budete potřebovat:

 1. rodný list dítěte
 2. formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tuto obdržíte přímo ve škole)
 3. formulář Zápisní lístek (opět bude k dispozici při zápisu)
 4. občanský průkaz zákonného zástupce

Předčasný nástup k povinné školní docházce

Uvažujete-li o předčasném nástupu Vašeho dítěte do ZŠ, např. z důvodu výrazné sociální a intelektuální vyspělosti nebo na základě doporučení učitelky MŠ nebo dětského lékaře, platí tato pravidla:

 • Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2009 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2010 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a současně odborného lékaře.

K předčasnému zápisu budete tedy potřebovat navíc:

 • formulář Žádost o předčasné přijetí (opět obdržíte ve škole)
 • doporučení Pedagogicko-psychologické porady nebo doporučení dětského lékaře (pro dítě narozené od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny i doporučení dětského lékaře (dítě narozené od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010).

Doporučení můžete doložit do ukončení celého správního řízení do 30. 5. 2015.

Odklad školní docházky

Uvažujete-li o odkladu zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte do ZŠ, např. z důvodu nedostatečné školní zralosti, potřebujete navíc tyto dokumenty:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (obdržíte u zápisu)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • doporučení odborného lékaře (dětského lékaře nebo klinického psychologa)
Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Už víme, co je bulgur!

V naší školní jídelně pracuje úžasná paní vedoucí Jiřina Běhalová. Naše Jiřinka má stále nové nápady, jak naučit žáky jíst zdravě. Na jídelníčku se již delší dobu objevuje jako příloha k masu bulgur, ale velký zájem u dětí tato příloha nevzbudila. Proto jsme se rozhodli získat zájem žáků zábavnou formou.

Ve třídě IV. A a IV. B jsme luštili křížovku, jejímž řešením bylo slovo bulgur. Dětem jsme řekli, z čeho je bulgur vyroben, různé recepty s bulgurem a nakonec všichni bulgur ochutnali.

Všem moc chutnal! Spousta žáků si přidala!

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: IV. A a IV. B, Šárka Burzová a Martina Horáková  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Lyžování nás baví

Společně se školní družinou organizujeme základní lyžování pro děti 2. a 3. ročníku. První výjezd se konal 13. ledna na sjezdovku v Suché Rudné. Sněhové podmínky i slunečné počasí nám přály. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Alergeny v potravinách

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Specifikace alergenů

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potravině se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní. 

Běžné potravinové alergeny
Mohou vyvolat všechny potraviny, EU specifikovala 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení. Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ty však neznačíme.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.

Naše jídelna přesto již druhým rokem vaří bezlepkovou a bezlaktózovou dietu. V případě zájmu se obraťte na vedoucí školní jídelny p. Běhalovou.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

Tabulka alergenů

Napsala: Jiřina Běhalová  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Šikovné ruce slavily úspěch

Aleš Planka, Filip Chlápek a Jakub Sládeček chodí už do deváté třídy naší školy. Doma ani ve škole je k zajímavé práci nemusíte přemlouvat. Své pracovní kvality a znalosti v oboru dřevo/kovo prokázali v předvánoční době na soutěži „Řemeslo má zlaté dno". Obsadili pěkné druhé místo jen jeden bod za vítězi. Podrobnosti a fotografie naleznete na stránkách Střední odborné školy Bruntál.

Napsal: Mgr. Pavel Pytela  12. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Hlasujte za naše srdce

Naše škola se zapojila do celorepublikové soutěže "Srdce s láskou darované". Podívejte se na naše díla a těm, která pokládáta za ta nej, dejte hlas...

Srdce z lásky darované, skupina: dívky, třída: V. D

Napsal: Bc. Radek Štěpaník  09. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympiáda v ruském jazyce

V úterý 6. ledna 2015 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce pro žáky devátého ročníku, kteří na naší škole studují ruský jazyk jako druhý světový jazyk druhým rokem.

Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků z devátého ročníku - 10 žáků z IX. D, 9 žáků z IX. B, 5 žáků z IX. C.

 1. místo získala Barbora Kovaříková z IX. D
 2. místo vybojovala Kateřina Romanská z IX. B
 3. místo získal Tomáš Drblík z IX. C

Vítězka Barbora Kovaříková bude naši školu reprezentovat na krajském kole v Ostravě.

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za velkou snahu a zodpovědný přístup. Věříme, že znalosti tohoto jazyka dále využijí nejen při studiu na středních školách, ale i v dalším životě.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  08. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vitamínový den

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ s sebou přináší i další aktivity.  Nejenom ve formě ovoce na vánoční jarmark, ale i doprovodnou akci „Vitamínový den“ pro děti z 2. až 5. ročníku.

Děti tvořily zeleninové a ovocné špízy dle vlastní fantazie. Ochutnávaly zajímavé a především velice chutné ovocné šťávy a učily se, jak šťávy z ovoce či zeleniny získat.

Na svačinku si odnesly ovocné pití a jablíčko.

Děkujeme firmě MK Fruit s r.o.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  08. 01. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR