ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Dobrovolnická akce 72 hodin - pořízení trička

Jsi členem Ekotýmu?

Zúčastnil ses v Domově důchodců setkání „Na slovíčko…“ v rámci dobrovolnických akcí 72 hodin?

Nezapomeň, že si na památku k této akci můžeš objednat tričko za symbolických 30,- Kč. Objednávky přijímá paní učitelka Vroblová do středy 21. 10.

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  19. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dopravní výchova ve čtvrtém ročníku

I když se věnujeme dopravní výchově od 1. třídy podle školního vzdělávacího programu, přece jen ve čtvrtém ročníku chceme víc. Děti se seznámí se silničními předpisy a bezpečností na komunikacích, ale také jak poskytnout první pomoc či zavolat záchranáře. V tomto týdnu jsme zacílili na kolečkové brusle. Jak se vystrojit na kolečkové brusle, kde je bezpečné se na bruslích pohybovat, jak se chovat na silnici a v případě úrazu, jak poskytnout pomoc.

Přednáška s ukázkami na interaktivní tabuli byla zajímavá a děti si mohly vyzkoušet i nezbytné ochranné prostředky. Rodičům možná vytvořily námět na vánoční dárek.

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  19. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vitamínový gastro den

Gastro den je doprovodný program k projektu Ovoce do škol. Po rozdělení do skupin si děti vyslechly přednášku o zdravém životním stylu a připomněly si potraviny zdraví prospěšné a naopak ty, které neprospívají. Na druhém stanovišti vyráběli žáci z omytého ovoce ovocný špíz. Na výrobku si pak pochutnali. Na třetím pracovišti je očekávalo  „koštování“  ovocné  a zeleninové šťávy lisováním za studena. Součástí této ukázky byla ochutnávka mléčných koktejlů s ovocem.

Děkujeme firmě MK Fruit s.r.o., která zajišťovala tento doprovodný program projektu OVOCE DO ŠKOL.

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  19. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  K čtyřicátému výročí

V Deníku jste si dne 14. 10. mohli přečíst zajímavé povídání o výročí naší školy. Využíváme této příležitosti a přinášíme další upřesňující informace.

Nejde o výročí založení školy, ale o neméně významnou událost, o zahájení provozu v této školní budově. Poprvé do tříd na Jesenické ulici usedli žáci v září roku 1976, takže letos 1. 9. jsme otevřeli skutečně 40. školní sezónu.

Toto výročí si budeme připomínat v průběhu celého roku a všechny tradiční plánované akce se pokusíme udělat ještě lepší a slavnostnější, ať už půjde o Koncert nejen pro Barborky, Vánoční jarmark, setkání s bývalými kolegy, vydání knihy poezie, nastudování nové pohádky nebo zahradní slavnost aj.

Přejte spolu s námi naší škole mnoho dalších úspěšných let a zástupy spokojených dětí, rodičů a zaměstnanců.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  15. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  II. C ve výtvarné dílně

Ve středu 7. 10. 2015 se žáčci II. Cl setkali v Městské knihovně Bruntál s dětským ilustrátorem a grafikem Jiřím Fixlem.

Pan Fixl ilustruje převážně dětské veselé knihy (např. pohádky J. Kahouna O mašinkách, Bylo nás pět od K. Poláčka, Encyklopedie pro žáčky básníka Jiřího Žáčka), časopis Mateřídouška a výtvarně řeší mnohé školní učebnice.

Záměrem výtvarné dílny a besedy s ním bylo, aby byly děti zábavnou formou vtaženy do světa knih. Žáčci měli možnost vžít se do role malíře-ilustrátora a doprovodit svými obrázky zadanou pohádku. Tu si přečetli se svou paní učitelkou předem ve třídě, rozebraly si její text. Podle svých nápadů pak na místě vytvářeli vlastní ilustrace. Děti malovaly na volné papíry technikou, na jakou jsou zvyklí z výtvarné výchovy, voskovkami nebo pastelkami. A tak vznikaly ilustrace k pohádkám Zapomenutý čert od J. Drdy, Kocour Mikeš od J. Lady nebo Kubula a Kuba Kubikula od V. Vančury.

V rámci výtvarné dílny byli žáci také seznámeni s tím, jak kniha vzniká a co všechno předchází vytištění titulu. Jiří Fixl dětem radil, jak s ilustrací pracovat, jak rozvrhnout kompozici atd. Nechybělo ani autorské čtení knížky Všechno letí, milé děti.

Na závěr besedy pan Fixl rozdal dětem knížečky s autogramem a kresbu čerta s věnováním. Děti odcházely z knihovny plny dojmů. Výtvarnou dílnou však vše nekončí. Čtením a ilustracemi se druháci budou zabývat ještě dlouho.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Monika Zpěváková  12. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Podpořte prosím náš projekt

Vážení rodiče a přátelé naší školy.

Podařilo se nám dostat náš projekt do finále dotační soutěže Era pomáhá regionům. Mezi nás, čtyři finalisty v jesenické oblasti, rozdělí Era finanční prostředky.

Abychom se umístili co nejvýše a obdrželi co nejvyšší finanční podporu pro náš projekt přestavby nevyužitého atria školy na prostor setkávání zdravých a postižených dětí, potřebujeme i Vaši podporu.

Čím více společně vybereme, tím více mohou naše děti získat. Prosíme přispějte jakoukoliv částkou i Vy.

Na stránkách www.erapomaharegionum.cz   oblast Jeseníky, projekt: Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my? Systémem „klikni a daruj“ můžete od 13. 10. 2015 do 6. 1. 2016 podpořit náš projekt.

Po kliknutí budete přesměrováni na platební portál, kde je nutné pro identifikaci uvést variabilní symbol 1701.

Nebuďme lhostejní, přispějme každý alespoň symbolickou částkou.

Za žáky a zaměstnance Základní školy Bruntál, Jesenická 10 

Dáda, Domča, Dušan a Tonda - žáci speciální třídy

  12. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Speciální třída  Spolek přátel školy  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Adaptační pobyt třídy VI. C

Pořádání adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku má na naší škole již dlouholetou tradici. Proto i letos jsme společně s žáky z VI. C vyrazili do již osvědčeného hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem.

Co je naším cílem? Stmelit třídu tak, aby v ní každý našel své místo a co nejlépe se seznámil se svými novými spolužáky a ty „staré“ lépe poznal. Komunikovat, pomáhat si, spolupracovat s třídním učitelem i mezi sebou je důležité pro vytvoření správné party plné správných kamarádů. Žáci zjistili nejen to, že všichni mají něco společného, ale že také dokážou mnohé u svých nových spolužáků tolerovat. Toto zjištění pro ně bude na další čtyři roky velmi důležité.

V hlavní části programu si žáci vytvořili třídní erb, domino z vlastních jmen a plakáty z besedy o šikaně. Tato společná díla budou zdobit stěny jejich třídy po celý rok. Slunečné počasí nám umožnilo pěší výlet Na mlýnky s krásnými výhledy na vrcholy Jeseníků. Při návratu na hotel si pak žáci vyzkoušeli své svaly v přírodní posilovně. Nejvíc se však všichni těšili na noční stezku odvahy. Každý z našich šesťáků byl velmi statečný a zvládl cestu nočním lesem.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  09. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Návštěva chráněných dílen – SAGAPO

Dne 8. 10. žáci z II. B a následně i  žáci z III. B se svými třídními učitelkami navštívili v rámci  dne otevřených dveří v SAGAPU chráněné dílny.

Žáci se nejdříve v krátké besedě dozvěděli o různých typech postižení jedinců, o kombinovaných vadách, povídali si o příčinách různých postižení. Samostatně přišli na to, co máme s těmito postiženými společného i odlišného.

Potom se rozdělili do 5 dílen: KOŠÍKÁŘSKÁ, TRUHLÁŘSKÁ, KERAMICKÁ, TVOŘIVÁ a ŠICÍ. V těchto dílnách si vyzkoušeli pracovat. Byli z toho tak nadšení, že se jim ani nechtělo odcházet. Výrobky, které si zhotovili, si odnesli s sebou domů. Podívejte se, jak si to užili.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  09. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Naše žákyně na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2015

Monika Jošková se díky své sportovní výkonnosti probojovala přes okresní kolo v Rýmařově a krajské kolo v Havířově do republikového finále jednotlivců v soutěži OVOV. Samotná soutěž se odehrála v Praze ve dnech 11. 9. - 12. 9. 2015 na dvou krásných stadionech Kotlářka a Dukla Juliska. Soutěžilo se v těchto disciplínách: sprint na 60 m, trojskok snožmo, hod medicinbalem 2 kg, shyby za 2 min., kliky za 2 min., skok do dálky, běh na 1000 m, leh sedy za 2 min., 4 druhy přeskoků přes švihadlo za 2 min., hod míčkem. Monika všechny disciplíny splnila a v silné konkurenci ve své kategorii žaček roč. 2000 obsadila krásné 21. místo ve finále, a to navíc mezi elitními sportovci, kteří se atletice věnují tak často jako Monika svému oblíbenému volejbalu.

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Mgr. Jakub Šimůnek  08. 10. 2015
 Kategorie: Desetiboj na jedničku  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekotým pro současný školní rok

Ekotým pro školní rok 2015/2016

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  06. 10. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR