ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Beseda o bezpečném chování na internetu

Policistka por. Bc. Pavla Jiroušková z oddělení prevence PČR si povídala s žáky 7. a 8. ročníku o bezpečném chování na internetu. Na několika případech ukázala, co vše může způsobit internetová komunikace a jaká jsou její rizika. Vysvětlila, co znamenají slova kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a phising. Všichni přítomní měli o kyberšikaně představu a hned od začátku se svými dotazy do besedy zapojovali.

Žáci vyslechli důležité rady o tom, co a jak zveřejňovat na internetu, či spíše raději nezveřejňovat. Dozvěděli se, jak zacházet se svým heslem. Byli upozorněni na riziko virtuální komunikace s „on-line přítelem“, který chce udržovat vztah v tajnosti, je velmi kamarádský, vše chápe a domáhá se osobní schůzky. K vysvětlení nástrah komunikace na sociálních sítích žáci zhlédli preventivní film o stalkingu Virtuální nápadník.  

Beseda žáky velice zaujala a určitě se rádi podívají na doporučené internetové stránky www.seznamsebezpecne.cz o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Setkání s rodiči žáků 9. ročníku - kariérní poradenství

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 v 16:00 hodin se v učebně č. 21 (pavilon 2. stupně, 2. podlaží) uskuteční schůzka s rodiči žáků 9. ročníku, na které bude kariérní poradkyně Bc. Andrea Kožíšková předávat poznatky o přijímacím řízení a poskytovat rady k výběru střední školy. Po skončení se mohou rodiče i žáci seznámit prostřednictvím prezentací zástupců středních škol s nabídkou vzdělávání na těchto školách. 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na adventní koncert

Koncert (nejen) pro Barborky

 

Srdečně Vás zveme

na předvánoční koncert žáků naší školy, který se uskuteční

ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 16:00 hodin

ve velkém sále kina v Bruntále.

Vystoupí děti z dramatického souboru Jednička,

pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku.

 

Těšíme se na Vás!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Organizační informace  Písnička  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Klauniáda v družině

Klauni, šašci, kolombíny - přišli se za námi podívat do družiny. Zatančit si, zasmát se, zaskotačit - a ne se mračit. To byl úkol dne, který dopadl výborně. Všichni jsme se pobavili a vůbec se nenudili. Smáli jsme se, mlsali - na nic jiného nedbali. Ale jak to bývá zvykem, v nejlepším se přestat má. Tak skončila ve správném čase i ta naše zábava.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  25. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Příprava vánočního jarmarku - pečení a soutěže

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 17. 12. 2015 se bude konat v jídelně školy již TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK. Spolek přátel školy se stal spoluorganizátorem této předvánoční akce. Stejně jako v loňském roce se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Chceme zopakovat prodej pečených výrobků (sladkých či slaných) za symbolickou cenu. Výrobky můžete nosit Vy nebo děti do 16. 12. 2015 p. Petře Romanské do třídy III. C (první stupeň, třetí podlaží, učebna číslo 43).

Současně vyhlašujeme soutěž O NEJPĚKNĚJI ZDOBENÝ DROBNÝ VÁNOČNÍ PERNÍK.  Stačí zabalit do krabičky 7–10 kusů. Perník bude na jarmarku vystaven s přiděleným číslem a každý návštěvník může svému „favoritovi“ věnovat hlas. Balíček nemusíte speciálně balit - o jeho zabalení a naaranžování se postaráme. V průběhu akce budou vyhlášeni vítězové. Velké výrobky z perníku nebudou do soutěže zařazeny a budou pouze vystaveny.

Další soutěž pro žáky prvních až devátých ročníků:  O nejkrásnější vánoční ozdobu. Do 14. 12. 2015 odevzdejte ozdobu Petře Romanské do třídy III.C nebo Milušce Helískové - kabinet Vv – 2. stupeň. Na lístečku: jméno, příjmení, třída. Výherci soutěže budou vyhlášeni a odměněni rovněž na jarmarku.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Napsala: Mgr. Petra Romanská  23. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Superstar ve školní družině

Čtvrteční odpoledne v družině patřilo zpěvu. Zpívaly se písničky lidové, populární, trampské i z pohádek. Zpěváci i zpěvačky zpívali, až se hory zelenaly. Každý se snažil zapět co nejlépe. Některým se dařilo méně, někomu víc. Svou úlohu sehrála také tréma. Každý však získal nejen body „odborné“ poroty z řad dětí i dospělých, ale hlavně uznání za to, že se nebál jít se svou kůží na trh. Vždyť zazpívat před tak velkým publikem je odvaha. A ta se cení. Ti, kteří nevyhráli žádný diplom nebo věcnou odměnu, v každém případě vyhráli nad sebou tím, že to alespoň zkusili a své síly si změřili s ostatními odvážnými. Příští rok se jim to jistě podaří.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  20. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čtvrtletní ohlédnutí za výtvarnými činnostmi ve ŠD

O to nejlepší, co naše děti vytvořily během 1.čtvrtletí ve všech odděleních ŠD, se s vámi chceme  rozdělit malou ochutnávkou. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  20. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Po stopách vulkanické činnosti na Bruntálsku

V pondělí 16. 11. se v rámci ekologického dopoledne žáci 8. ročníku vypravili na geologickou exkurzi na blízký Uhlířský vrch. V rámci terénního cvičení hledali přímo v terénu stopy po vulkanické činnosti, díky které tento vrch vznikl. V odkryté stěně sopečného kužele si žáci prohlédli vrstvy tufitů i sopečné pumy. Seznámili se prostřednictvím výkladu průvodce a naučných tabulí se vzácnými druhy živočichů i rostlin, kteří se v současnosti na tomto místě vyskytují, a bohatou historií tohoto místa. Získané informace zaznamenali ve skupinách do pracovních listů. Na zpáteční cestě se ještě v přilehlém lesním porostu pokusili popsat stav fytocenózy a zoocenózy, poškození lesa a lesnická zařízení. Pro mnohé žáky to bylo příjemné propojení teoretických znalostí s praktickým pozorováním. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  20. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přednáška pro chlapce 6. ročníku – Na startu mužnosti

Nezapomínáme ani na chlapce, i oni mají svou přednášku o dospívání. Díky velmi příznivým ohlasům na přednášku v loňském roce jsme i letos pro kluky zajistili přednášku výtečné lektorky firmy MP Education paní Mgr. Aleny Blažkové, která dokáže zaujmout nejen dívky, ale právě i chlapce – naše šesťáky. Povídalo se nejen o pubertě, hormonech a anatomii, ale také o dozrávání po stránce psychické, vhodné životosprávě, a co je velmi důležité – o správných hygienických návycích mladých mužů. Doufáme, že si hoši zapamatovali všechny srozumitelně podané praktické rady, které jim sympatická lektorka v uvolněné a otevřené atmosféře předala. Příští rok nás paní Blažková určitě opět navštíví.

Děkujeme Spolku přátel ZŠ, že žákům přednášky financoval. 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  19. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přednáška pro dívky 5. a 6. ročníku

Na naší škole se již stala tradicí beseda o dospívání pro dívky. Beseda vždy probíhala u žákyň 6. ročníku, letos byla poprvé určena také žákyním z 5. ročníku, protože dnešní dívky začínají dospívat dříve.  Paní lektorka z firmy MP Education Mgr. Alena Blažková vede besedu, přednášku, ale nejraději bych to nazvala jen popovídání si, tak přirozeně, že z děvčat po pár minutách spadl ostych a nestyděly se pokládat paní magistře jakékoliv otázky, na které jim odpovídala velmi jasně, srozumitelně a jazykem žákyním blízkým, holčičím. Určitě bylo toto setkání velmi přínosné a dokázaly bychom v něm pokračovat i několik hodin, ale musíme přenechat některé nezodpovězené otázky také pro naše rodiče. Těšíme se na další setkání.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Šárka Burzová  19. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR