ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Náš příspěvek do soutěže Bruntálská kraslice

Žáci školní družiny, keramického kroužku a tříd druhého stupně se letos pilně připravovali na soutěž Bruntálská kraslice, kterou každý rok před Velikonocemi vyhlašuje Muzeum v Bruntále. Naše škola se bude prezentovat bohatou přehlídkou velikonočních a jarních dekorací z různorodého materiálu. Na rozmanitost našich výrobků se můžete podívat v galerii nebo je přijít zhlédnout přímo na výstavu na bruntálský zámek. Výrobky zde budou vystaveny do 31. března 2016. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Miluše Helísková  15. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Okrskové kolo ve vybíjené 5. tříd

Žáci pátého ročníku naší školy se v tomto školním roce opět zúčastnili turnaje ve vybíjené konaného 15. 3. 2016 na Základní škole Cihelní v Bruntále. Tentokrát se jednalo o okrskové kolo a ti nejlepší měli šanci postoupit do okresního kola. Naši žáci ve složení  - Sára Kohanyi, Tomáš Mikeš, Michael Kotásek, Aneta Kosařová, Jakub Skřivánek, Dan Dolanský, Denisa Bělíčková, Adam Adametz, Denis Vodička, Jan Horký a Antonín Glatz  v souboji s žáky z Petrina a Cihelní předvedli vynikající výkon a zvítězili na plné čáře. Tímto skvělým výkonem si vybojovali postup do okresní soutěže v Krnově. Turnaj nás čeká 22. 3. 2016 v Krnově, tak nám držte pěsti, ať jsme zase nejlepší. Našim vítězům moc gratulujeme.

Napsala: Mgr. Šárka Burzová  15. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nezaháleli jsme ani mimo svahy

Turistická část lyžařského výcviku 24. 2. – 1. 3. 2016

Protože v letošním školním roce jsou sedmé ročníky velmi početné, přibylo také žáků, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit lyžařského výcviku. I pro ně jsme přichystali sportovní program na všechny dny, které jejich spolužáci strávili na sjezdovce.

Na tuto sportovní akci žákům postačilo zimní oblečení a pevné boty, jelikož její náplní byly především vycházky do okolí Bruntálu.  Hned první den žáci poznali naučnou stezku v Nových Heřminovech, seznámili se s několika zajímavostmi z historie obce a prohlédli si místa, jež budou za několik málo let utopena ve vodách plánované přehrady. Cílem trasy byl Král modřínů, mladí turisté tak mohli obdivovat staletý strom, k jehož objetí je třeba třech urostlých chlapců - takových stromů u nás moc nenajdeme.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. H. Pařízková, Mgr. D. Pavelka  07. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Únor ve školní družině

Únorové radovánky se nesly v duchu přicházejícího jara a sportu. Bledule, sněženky, tulipány, košíčky plné květin, ale také velikonoční motivy nás provázely na chodbě i ve třídách ŠD. Všichni se na jaro moc těšili, a tak si volné chvíle krátili každou činností, která nám alespoň na chviličku jaro připomněla. Kytičky na nás jukaly z nástěnek, ale pak nás znovu překvapil sníh. Brali jsme to jako rozloučení s paní Zimou, a proto jsme toho také náležitě využili a s posledním sněhem se rozloučili. Sportovního ducha jsme probudili tradiční přehazovanou a také soutěží v piškvorkách. Únor jsme ukončili vyráběním drobných dárečků k MDŽ. A teď nám nezbývá nic jiného, než s napětím očekávat, kdy to pravé jaro opravdu přijde.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  07. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Setkání s panem místostarostou

Ekotým naší školy měl tu čest setkat se v únoru s prvním místostarostou města panem Vladimírem Jedličkou a debatovat o našich zkušenostech z ekologických aktivit a o významu, který přikládáme získaní titulu Ekoškola. Rozhovor byl velmi přátelský a otevřený, probrali jsme řadu nových zajímavých nápadů a námětů a pana místostarostu jsme našimi aktivitami a nadšením do práce znatelně potěšili. Děti zase byly nadšené z faktu, že i z vedení města se jim někdo věnuje a jejich mravenčí práci na naší škole sleduje. Všichni věříme, že se časem pustíme do společného projektu, a už těšíme se na další spolupráci. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  02. 03. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výskyt vší v dětském kolektivu

 V dětských kolektivech se občas potýkáme s výskytem vší. Dovolte, abychom Vám přinesli několik informací k danému problému.

Nejprve je třeba konstatovat, že pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče. Pedagogičtí pracovníci mohou pouze působit preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou. Proto při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  01. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Několik informací pro rodiče budoucích prváčků

Po skončení zápisů jsme zahájili proces udělování odkladů povinné školní docházky. K dnešnímu dni jsme obdrželi 15 žádostí. Jedna byla kompletní, obsahovala obě požadovaná doporučení, proto mohlo být řízení uzavřeno. V ostatních případech jsme řízení o udělení odkladu přerušili do doby doložení obou příloh, nejpozději do 31. 5. 2016. Pokud patříte mezi rodiče, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, dostali jste od nás dopis, kde Vám přerušení řízení dáváme na vědomí (pro Vás z toho žádná změna ani povinnost nevyplývá).

Rozhodnete-li se po konzultaci ve školce, v PPP nebo u Vašeho dětského lékaře, že byste ještě také chtěli o odklad požádat, podejte prosím žádost. Formulář je k dispozici ve škole. Samozřejmě ho nemusíte použít, žádost může být napsaná i jinou formou, jen musí obsahovat všechny potřebné údaje.

Pokud Vaše dítě v září do školy nastoupí, mohlo by Vás zajímat, že se velmi pěkně rozjely i kurzy předškoláků. Letos jsou zcela naplněné. Jsme rádi, že jste využili nabídku na usnadnění přestupu dětí ze školky do školy. Kurzy realizujeme i díky finanční pomoci a spoluúčasti města Bruntál.

Nejčastěji se ale ptáte na počty otevíraných tříd. Nyní je jasné, že v září otevřeme tři první třídy. Pokud se počet odkladů nezvýší (to je ale málo pravděpodobné, každý rok jich oproti zápisu několik přibude), bude průměrný počet prváčků  asi 25 na třídu. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nenávist na internet nepatří

Naše škola ve spolupráci se Sdružením D se účastní projektu NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ. Žáci z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeni se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem těchto stránek je aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Třída VIII. C dne 23. 2. 2016 prošla interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém měla možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bylo žákům předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Selfíčko z Kopřivné

Také v naší speciální třídě se stále něco děje, například tento týden jsme s dětmi opět vyrazili za poznáním našeho krásného okolí. S našimi dětmi jsme vyjeli do Malé Morávky na Kopřivnou, abychom zažili ten krásný, pro nás ostatní asi běžný pocit, kdy Vás sedačková lanovka nadzvedne a vyveze do výšin. Nad vrcholky stromů jsme mohli pozorovat okolní kopce zimních Jeseníků. Byl to jen malý výlet, ale pro nás obrovské dobrodružství. Na památku jsme si pořídili alespoň malé selfie.

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Stanislava Zmeškalová  28. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Šesťáci na návštěvě Stanice přírodovědců v Bruntále

Žáci šestého ročníku se tento měsíc vydali navštívit Stanici přírodovědců. Hodinový strhující program vedla zkušená lektorka Marcela Rozprýmová a šesťáci odcházeli plní dojmů a nových znalostí. Jistě Vám teď potvrdí, že HAD NENÍ SLIZKÝ!

viz Stanice přírodovědců: http://www.spbruntal.wbs.cz/

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  25. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR