ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Muzejní noc s hasiči

V pátek 20. května 2016 od 15:00 hodin - Muzejní noc s hasiči - bruntálský zámek (nádvoří, park, expozice). Podrobněji viz plakát níže

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  12. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Hasiči zvou na výstavu

Muzeum v Bruntále a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál srdečně zvou na výstavu Hasiči - tradice a současnost. Více viz plakát níže

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  12. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Májová notička 2016

Dne 5. 5. 2016 se na Základní škole v Břidličné konal  jako každoročně již 19. ročník pěvecké soutěže prvních až pátých tříd. Z naší školy se zúčastnilo šest zpěváčků. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. V první kategorii vystupovali žáci prvních tříd. Nás reprezentovaly dvě dívky Magdaléna Mlčáková z I. A, Eliška Vroblová z I. B. Magdalénka získala krásné třetí místo a Eliška se umístila na místě prvním. V druhé kategorii nás reprezentovaly  Daniela Vojáčková  z II. C a Klára Vokálová z III. C. Obě se umístily na prvním místě. Třetí kategorii zastupovali  Kristýna Valouchová z IV. C a Denis Vodička z V. C. Oba se opět umístili na prvním místě. Na závěr soutěže byli vyhlášeni  absolutními vítězi celé pěvecké soutěže Daniela Vojáčková a Denis Vodička.  Jsme moc rádi, že máme na naší škole takové šikovné a talentované žáčky a všem účastníkům soutěže gratulujeme.

Napsala: Mgr. Alexandra Klánová  09. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Běžecké závody mezi ŠD

V pátek 6. 5. za téměř letního počasí proběhl v parku již 3. ročník běžeckých závodů mezi naší družinkou Ježečků a družinkou p. Kolkové ze ZŠ Bruntál, Okružní.

Ježečci posbírali všechna přední místa:

1. místo  Ela Kostrůnková a Marko Lešnik

2. místo: Simona Zavřelová (ZŠ, Okružní) a Tomáš Kolomý

3. místo: Tereza Malčiková a Honza Smíšek

Jednoduše  jsme  to ,, čtyřce“ natřeli.  Běželo se na čas v kategoriích děvčata  1. a 2. tříd a chlapci  1. a  2. tříd. Ježečci běželi podle hesla: „Děti z Jedničky, ty jsou prostě jedničky!“ a to se vyplatilo. Všichni závodníci byli odměněni sladkou odměnou, a ti, kteří stanuli na stupních nejvyšších, ještě diplomem a medailí.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  06. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Textilní tvorba na zámku

Minulý týden třída VI. C navštívila v hodině výtvarné výchovy výstavu současné výtvarnice Evy Brodské. Její gobelíny, koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás. Součástí výstavy byly i návrhové skici akvarelem, jejichž náměty čerpá autorka v přírodě.

Žáci se seznámili s klasickou gobelínovou technikou. V rámci galerijní animace si vyzkoušeli utkat tapiserii sami na sobě, aby pochopili celý postup vzniku tohoto výtvarného díla. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Miluše Helísková  05. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Bruntálský skřivánek 2016 - 2. stupeň

V pondělí 2. 5. 2016 se konal další ročník sólové pěvecké soutěže Bruntálský skřivánek, kterého se zúčastnili nejlepší zpěváčci naší školy od 6. do 9. třídy. Porota, která zasedla ve složení p. uč. Eva Zapalačová, p. uč. Alexandra Klánová, p. uč. Andrea Kožíšková, p. uč. Pavlína Daňková, měla nelehký úkol. Pěvecké výkony soutěžících byly velmi vyrovnané, děti zpívaly s chutí a nadšením.

Repertoár soutěžících byl pestrý. V programu zazněly písně lidové, umělé, písně z pohádek a dětských filmů, populární, v českém, slovenském i anglickém jazyce. Porota ocenila především svědomitou přípravu žáků a výběr krásných lidových písní. Výkony našich zpěváčků dokazují, že spojením talentu, píle žáků a pomoci jejich vyučujících, lze dosáhnout výborných výsledků. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  05. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čarodějnické radovánky ve školní družině

Tak jako každým rokem v tuto dobu pozvali jsme si návštěvu – čarodějnice, černokněžníky, kočky, netopýry, strašidelné postavy, a ti všichni dohromady pochytali víry zábavy. Letos stejně jako vloni prolétli se družinou - na koštěti s žábou v ruce za zábavou nevinnou. Každou třídu navštívili, kde úkol byl pro ně připraven, sladkou odměnu si přivlastnili, tancem se osvěžili a nakonec odlétli všichni ven.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  02. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čarodějné vyučování

V pátek 29. 4. se téměř všichni prvňáčci oblékli do rozmanitých čarodějnických hábitů. Plášťů, klobouků, zaklínacích hůlek či košťat s využitím originálních nápadů bylo opravdu nepřeberné množství. Odměnou pro děti bylo zajímavé učení. Vytvořené skupinky spolu soutěžily v matematice, českém jazyku i prvouce. Vítězné družstvo si vždy mohlo vybrat surovinu pro výrobu lektvaru. Poptávka byla zejména po myším ocásku, kůži z hada, muchomůrce nebo po pavoukovi. Jen čas nám nepřál, při zábavném učení ubíhal nějak rychleji. Nestihli jsme vymyslet zaklínadla a účinek lektvaru. Třeba příště. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Dagmar Steinerová  02. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace o odstraňování radonové zátěže

Vážení rodiče,

s blížícími se prázdninami zcela logicky projevujete zájem o podrobnější informace, jak má probíhat odstraňování radonové zátěže. Pokusím se tedy shrnout, co v tomto okamžiku víme.

Bruntál se nachází v oblasti s vyšším radonovým rizikem. Měření radonové zátěže proběhlo opakovaně po rekonstrukci školy (zateplení a výměna oken ve školním roce 2011/2012). Hodnoty naměřené v pobytových místnostech dětí v prvním nadzemním podlaží překročily směrnou hodnotu 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší podle §5 odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb. Podle sdělení SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) se hodnoty pohybují mírně nad doporučenou hranicí, přesto byla navržena vhodná opatření (pochopitelně kromě dostatečného větrání) zahrnující nutné stavební úpravy, na něž bude zřizovatel čerpat od státu finanční příspěvek.

V našem případě bude realizace ozdravných protiradonových opatření znamenat odstranění podlah (lino, dlažba), natření betonu speciálním nátěrem a položení podlah nových. Dále bude provedena úprava montážních šachet (omlouvám se všem odborníkům, pokud se uzavřené vstupy s čtvercovými kryty na chodbách jmenují jinak, ale tak jsem informace získala), tedy jakési jejich utěsnění. Tato opatření by měla stačit. Práce jsou naplánovány od poloviny června do konce prázdnin. Proto poslední týden června už budou mít děti prázdniny. Po ukončení úprav dojde k novému přeměření a my pevně doufáme, že vše bude v pořádku.

Podrobnější informace vám v této chvíli nejsem schopna předat, neboť celá komplikovaná akce je v kompetenci vlastníka budov, tedy města jako našeho zřizovatele.

Na závěr jen poznámka: informovala jsem paní ředitelku Střediska volného času o červnovém uzavření školy a o dřívějším nástupu na prázdniny, zdali by si v této souvislosti hlavně pro menší děti, které nemá kdo hlídat, nezřídili na poslední červnový týden příměstský tábor.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  01. 05. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Naši žáci třetí v ekologické soutěži

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 proběhla na ZŠ Bruntál, Okružní ekologická soutěž. Soutěže se zúčastnili žáci 6.,7. a 8. ročníku. Děti si musely poradit s testem, poznáváním organismů, zařazováním organismů do rostlinných pater v anglickém jazyce a dalšími. Podmínkou účasti byl i vstupní úkol na téma zahrada. Za 7. ročník nás reprezentovali Lukáš Repper, Lukáš Brenkus, David Štěpánek, Radek Šidlík, za 8. ročník Jan Melčák, Mojmír Jedlovský, Adam Belobrad, Karin Složilová. Úspěšně nás reprezentovali žáci 6. ročníku ve složení Denisa Balážová, Jana Strouhalová, Jakub Holler a Patrik Motyčka, kteří získali 3.místo. Gratulujeme ke krásnému umístění a doufáme, že naši ekologové budou své ekologické znalosti nadále rozvíjet. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Lucie Tomčalová  01. 05. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR